Tornar

Empresa Nacional elcano. Torre de Refrigeració

Codi
24
Denominació
Empresa Nacional elcano. Torre de Refrigeració
Municipi
QUART DE POBLET
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Avgda. de Madrid
Barri
Sant Onofre
Accés tradicional
Avda. de Madrid
Nou accés
Avda. de Madrid
Edifici instal·lació
Torre de refrigeració i rellotge
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Tallers mecànics
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
10/10/01
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Ens trobem davant una gran torre de planta octogonal alçada amb estructura de formigó armat. Els cantons apareixen ressaltats amb faixes, compartimentant així cadascuna de les cares amb diferents plafons. Es remata amb una cornisa sostinguda per unes mènsules, sobre la qual s'alçà un cos rematat per una coberta de teula de vuit faldons
Utilitza un llenguatge arquitectònic proxim a l'estètica Déco. Tot i utilitzar un material nou, com ara el formigó armat, es bassa en models constructius i decoratius dels estils històrics
La seua funcionalitat principal es servir de refrigeració en el procés de producció de la factoria. Per aixó s'asenta sobre una bassa plena d'aigua de forma circular. Tot i aixó en estar construida sobre l'eix central del conjunt li atorga un caràcter representatiu, que es manifesta en el seu repertori ornamental que va més enllà de la seua funcionalitat. S'ha aprofitat la seua visibilitat des de diversos punts de la factoria per a instal.lar diversos rellotges en diferents cares de la torre
Sobre un dels costats s'ha produit una modificació superior en afegir un nou cos que facilite l'accés al seu remat

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.