Tornar

Empresa Nacional elcano. Residència per a Visites Oficials

Codi
25
Denominació
Empresa Nacional elcano. Residència per a Visites Oficials
Municipi
QUART DE POBLET
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Avgda. de Madrid
Barri
Sant Onofre
Accés tradicional
Avda. de Madrid
Nou accés
Avda. de Madrid
Edifici instal·lació
Residència per a visites oficials
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Tallers mecànics
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
10/10/01
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Ens trobem davant un cos de dues crugies amb planta en forma d'L de dues plantes amb coberta de teula àrab a dues vessants. Pel tal d'emfasitzar els seus accessos s'adossen uns porxos amb coberta de teula sostinguda per arqueries de mig punt. La intersecció entre els dos cossos es ressalta en alçada en forma de torre amb coberta a quatre vessants. L'edifici es caracteritza per la seua estilització en els motius ornamentals i la seua concentració formant plafons, on s'utilitza la ceràmica d'estètica neobarroca o la rajola vista. Sobre les llindes de la torre utilitza elements propis de l'arquitectura històrica, com ara el frontó partit procedent del repertori barroc, però tractat sota una estètica Déco

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.