Tornar

Empresa Nacional elcano. Conjunt de Naus Industrials 01

Codi
28
Denominació
Empresa Nacional elcano. Conjunt de Naus Industrials 01
Municipi
QUART DE POBLET
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Avgda. de Madrid
Barri
Sant Onofre
Accés tradicional
Avda. de Madrid
Nou accés
Avda. de Madrid
Edifici instal·lació
Naus industrials
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Tallers mecànics
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
10/10/01
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Conjunt format per una gran nau amb coberta de dents de serra o shed, que permet una gran diafaneitat en l'espai, alhora que perment una correcta il.luminació del seu interior. Aquesta gran estructura coberta es veu envoltada per sengles naus amb armadures de ferro angleses amb perfils units amb caragols. S'asenten sobre pilars de formigó armat, que sustenten amb unes mènsules les bigues de ferro que serveixen de guía a les grues pont que s'empren per a traslladar les diverses peces emprades en el procés de producció. Aquesta estructura permet obrir grans finestrals que s'articulen en tres bandes, atorgant una bona il.luminació al seu interior. Tot i això encara estan presents les empremtes de l'arquitectura clàssica en ressaltar els frontons de les naus amb cornises i disposar un òcul sobre el tímpan. Tot el conjunt ocupa una superfície en planta de 98 x 108 m

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble