Tornar

Empresa Nacional elcano. Nau Industrial 01

Codi
31
Denominació
Empresa Nacional elcano. Nau Industrial 01
Municipi
QUART DE POBLET
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Avgda. de Madrid
Barri
Sant Onofre
Accés tradicional
Avda. de Madrid
Nou accés
Avda. de Madrid
Edifici instal·lació
Nau industrial
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Tallers mecànics
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
10/10/01
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Ens trobem davant una nau que ocupa una superfície en planta de 107 x 18 m aproximadament. S'alça amb l'estructura de pilars de formigó armat, sobre els quals s'assenten armadures de ferro angleses que sustenten una coberta de planxes de fibrocement a dues vessants. Els pilars de formigó presenten en la cara interior sengles ménsules sobre els quals es recolza una biga de ferro sobre la qual es desplaçen les grues pont que s'empra en el procés de producció. Aquesta estructura permet obrir grans finestrals que s'articulen en tres bandes, atorgant una bona il.luminació al seu interior. Tot i això encara estan presents les empremtes de l'arquitectura clàssica en ressaltar els frontons de les naus amb cornises i disposar un òcul sobre el tímpan

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble