Tornar

Empresa Nacional elcano. Nau Industrial 02

Codi
32
Denominació
Empresa Nacional elcano. Nau Industrial 02
Municipi
QUART DE POBLET
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Avgda. de Madrid
Barri
Sant Onofre
Accés tradicional
Avda. de Madrid
Nou accés
Avda. de Madrid
Edifici instal·lació
Nau industrial
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Tallers mecànics
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
10/10/01
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Nau industrial que ocupa una superfície en planta de 89 x 33 m aproximadament. Presenta planta basilical amb tres naus, la central amb coberta a dues vessants i les laterals amb coberta a una vessant. S'alça amb estructura de pilars i formigó armat, sobre els quals s'assenten armadures de ferro angleses que sustenten una coberta de planxes de fibrocement. Els pilars de formigó presenten en la cara interior sengles ménsules sobre les quals es recolza una biga de ferro sibre la qual es desplaçen les grues pont que s'emprà en el procés de producció. Aquesta estructura permet obrir un claristori sobre les seues parets laterals i il.luminar l'espai central. Tot i això encara presents les empremtes de l'aqruitectura clàssica en ressaltar els frontons de les naus amb cornises i disposar un òcul sobre el tímpan

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble