Tornar

Empresa Nacional elcano. Conjunt de Naus Industrials 03

Codi
33
Denominació
Empresa Nacional elcano. Conjunt de Naus Industrials 03
Municipi
QUART DE POBLET
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Avgda. de Madrid
Barri
Sant Onofre
Accés tradicional
Avda. de Madrid
Nou accés
Avda. de Madrid
Edifici instal·lació
Naus industrials
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Tallers mecànics
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
10/10/01
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Ens trobem davant dos naus industrials adossades de diferent amplària, a les quals s'han afegit amb posterioritat altres construccions sobre les parets laterals. S'alcen amb estructura de pilars de formigó armat, sobre els quals s'assenten aramadures de ferro angleses que sustenten una coberta de planxes de fibrocement a dues vessants. Els pilars de formigó presenten en la cara interior sengles ménsules sobre les quals es recolza una biga de ferro sobre la qual es desplaçen les grues pont que s'emprea en el procés de producció. Aquesta estructura permet obrir grans finestrals que s'articulen en tres bandes, atorgant una bona il.luminació al seu interior. Tot i aixó encara presents les empremtes de l'arquitectura clàssica en ressaltar els frontons de les naus amb cornises i disposar un òcul sobre el timpan

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble