Tornar

Assut, Almenara i Gola de Quart

Codi
1
Denominació
Assut, Almenara i Gola de Quart
Municipi
MANISES
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Ubicació
En el llit del riu Túria, a 3'5 km de Manises, i a uns 500 m aigües avall de l'assut de la Reial Séquia de Montcada
Barri
Entre Terra Canters i les Simetes
Ús primitiu
Público
Ús actual
Público
Data construcció
S.XVII
Data transformacions
1905, 1923, 1957
Accés tradicional
Des de Manises per la carretera CV 370 que condueix a Riba-roja, i després de creuar l'autopista A7 es pren un camí rural que condueix al paratge del riu on es troba l'assut
Estat contexte
Bo
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua - Assuts
Autor
R Lloría, S Selma, E Guinot
Data
31/10/03
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

L'assut de Quart és el primer que pren aigua pel costat dret del riu, i està ubicat entre els assuts de Moncada per dalt i el de Tormos per sota. La seua construcció respon a un mur compacte i recte construït amb grans carreus i argamassa que es disposa de forma lleugerament obliqua sobre el llit del riu Túria, després d'un meandre del riu que fa quasi 90º i li permet aprofitar millor l'envit del corrent per a derivar l'aigua cap al seu marge dret. La casa de comportes es troba a l'extrem del marge dret amb les goles i l'almenara que permet evacuar els sobrants d'aigua captats que no corresponen a esta séquia
La fàbrica de l'assut és molt sòlida, amb una base d'argamassa i calç que es recobrix posteriorment amb lloses de pedra de grans proporcions i travades entre elles. La resclosa disposa d'un únic mur principal, amb la superfície d¿embestida de l¿aigua totalment recta. A més comptava amb una graderia de fins a set escalons prou amples i de poca altura, construïts amb la mateixa tècnica i amb amplades que anaven d¿1,30 a 2 metres i alçades d¿entre 30 i 40 cm
A l¿extrem dret de l¿assut encara es conserva l¿arquitectura imponent de les torres de l¿almenara, totes dues contruïdes amb grans carreus de pedra, tot i que compta amb algunes refaccions desafortunades fetes amb formigó per a instal·lar l¿actual comporta metàl·lica. I al seu costat encara són visibles les velles goles, dues en concret, que estan separades per un tallamar de pedra i disposen de voltes amb arcades irregulars de rajoles disposades en sardinell, per tal de suportar la primitiva casa de comportes, de la qual només restes algunes parets
La construcció, que travessa tot el llit del riu, té una longitud superior als 80 m, i a més ha patit algunes millores i ampliacions. Una de les més significatives es va produir amb la concessió d'un salt d'aigua a la companyia elèctrica VOLTA a principis del segle XX. Esta empresa es va fer càrrec de l'assut i de la construcció del canal denominat de Daroqui per a poder conduir un major volum d'aigua fins al molí de Daroqui al costat del qual es va instal·lar la central elèctrica. A partir de llavors les tasques de manteniment i reparació de l'assut han correspost a l¿esmentada empresa i les seues successores
Les conseqüències més visibles es produïren ja en 1905, quan es procedí a eixamplar el caixer de la séquia de Quart fins a 5 metres i s¿amplià la casa de comportes amb dues noves goles més modernes. Però tot i això, l¿obra era insuficient per a captar tot el volum d¿aigua atorgat en la concessió a la central hidroelèctrica. En 1923 es dugué a terme un projecte per a augmentar la captació d¿aigua que consistia en recrèixer l¿assut, amb unes capes de formigó que acabaren per ocultar els tres primers escalons de la graderia
Després de la riuada de 1957, la casa de comportes que albergava els torns i les comportes de les goles va ser destruïda, com totes les seues veïnes en els altres assuts del riu. La seua reconstrucció es va fer de la forma més senzilla i amb materials d'obra lleugers, alçant una xicoteta caseta de planta quadrada i coberta a una vessant, que alberga un torn per a regular el cabal d'aigua que entre en el canal. A més, la riuada degué afectar els darrers esca los de lloses de pedra, els quals foren desmantellats i en el seu lloc es construí un compacte mur de formigó que ocasiona un major salt del corrent en vessar per sobre d¿ell. Els antics escalons encara són visibles a l¿extrem esquerre de l¿assut. Actualment el paratge està prou abandonat i els canyars han invadit tot l'entorn de la caseta i del propi assut

Procés

L'assut és una construcció totalment artificial realitzada sobre un curs d'aigua amb l'objectiu de retindre i derivar el seu cabal per a diferents usos En els sistemes hidràulics, este element es correspon amb el punt de captació de l'aigua, introduint-la total o parcialment en una xàrcia de séquies de distribució. Generalment tenen poca alçària, però poden ser molt llargs. Inicialment la seua construcció era simple, amb branques, pedres i terra disposant una espècie de barrera obliqua al curs de l'aigua, de poca consistència i necessitada de múltiples reformes després de les grans avingudes. Amb el pas dels segles, estes barreres artificials es van convertir en gruixuts murs construïts amb maçoneria i carreus La seua disposició era perpendicular al curs de l'aigua, ocupant tot el llit del riu o barranc, i derivant el cabal d¿aigua cap a un o els dos costats del mateix. També existixen assuts amb una planta semicircular, de mitja lluna, que poden resistir millor els envits de l'aigua La gola amb la seua comporta és un punt clau de tot el sistema hidràulic, i va associada a tot tipus d'assuts, ja que és l'element que regula el volum i l'accés de l'aigua, retinguda pels assuts, a les séquies. Es tracta de punts que des de molt prompte es construïxen amb carreus i argamassa, independentment de com fóra l'assut. Generalment aguantaven bé les riuades, encara que es veien afectades per l'allau d'arenes i pedres que aquelles depositaven. La grandària i les dimensions de les comportes de la gola eren decisives per a aconseguir captar tot el cabal necessari per al reg de les terres. El repartiment estipulat de les aigües d'un mateix riu entre diverses comunitats obligava a tornar els cabals sobrants que captaven els seus assuts. És per això que, al costat de les goles, hi ha una almenara que permet evacuar els excedents d'aigua i mantindre les proporcions exactes del repartiment. Estos punts estan protegits tant de les riuades com de possibles manipulacions en les comportes amb la construcció de casetes de pedra i argamassa, sobretot a partir de l'època moderna

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble