Tornar

Assut, Gola i Almenara de Mislata

Codi
4
Denominació
Assut, Gola i Almenara de Mislata
Municipi
MANISES
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Ubicació
En el llit del riu Túria, a l'altura de la població de Manises i a mig camí entre l'assut de Tormos i el de Mestalla
Barri
Mig de l'Horta
Data construcció
S.XVII-XVIII
Data transformacions
2º meitat s.XX
Accés tradicional
Des de Manises, per la carretera que condueix a Paterna, abans de creuar el riu hi ha un camí rural que el voreja i que, passant pel molí de Tonet, arriba al paratge de l'assut, situat uns 800 m aigües amunt de l'esmentada carretera de Paterna
Estat contexte
Bo
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua - Assuts
Autor
R Lloría, S Selma, E Guinot
Data
31/10/03
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

L'assut de Mislata és el segon que pren aigua pel costat dret del riu, i està ubicat entre els assuts de Tormos per dalt i el de Mestalla per davall. La seua construcció es caracteritza per tindre un mur compacte i recte construït amb grans carreus i argamassa que es disposa de forma lleugerament obliqua sobre el llit del riu Túria. Està situat en l'eixida d'un xicotet meandre del riu que li permet aprofitar millor l'envit del corrent per a derivar l'aigua cap al marge dret, en l'extrem del qual es troba primer l'almenara que evacua els sobrants captats que no corresponen a esta séquia i després la casa de comportes amb les goles, que donen accés al caixer pròpiament dit de la séquia de Mislata.
La fàbrica de l'assut és molt sòlida, d'argamassa i calç que es recobrix posteriorment amb una capa de lloses de pedra treballades de grans proporcions, moltes d'1 x 1,5 m, que es disposen de forma travada entre elles. L'assut és molt més senzill que els veïns perquè compta amb un mur o espigó principal de 3 m d'ample, la superfície del qual està partida a dues vessants simètriques però amb poc pendent. A continuació hi ha un sol escaló de reforç, construït amb la mateixa tècnica de grans lloses de pedra treballades i un ample d'1,5 m també, encara que compta amb un reforç de pedres grans i irregulars col·locades sobre el llit del riu per a evitar l'erosió del corrent.
Este espigó travessa tot el llit del riu i té una longitud superior a 70 m. La seua construcció té poca altura perquè el riu no discorre encaixat en este punt i el seu llit és prou ampli. L'assut es recolza en alguns punts del seu traçat sobre el riu en ressalts rocosos que afloren del fons.
En el seu extrem meridional la represa es transforma en un mur compacte i sòlid partit en dos per un pas d'aigua obert on es va instal·lar l'almenara, que és encara de fusta i mesura 3,30 m, encara que tot l'engranatge per a elevar-la i baixar-la és metàl·lic. La roda dentada i els eixos es troben dins de la casa de comportes adjacent. Els murs que delimiten el pas de l'almenara estan construïts amb carreus treballats i en el del costat septentrional, que està lligat al propi assut, es distingixen tres dates cisellades en els grans blocs de pedra. Estes dates poden fer referència al moment de construcció de l'actual assut i a possibles reparacions posteriors del mateix. Els anys que figuren són 1760, 1853 i 1872, sense que seguisquen cap distribució ordenada
La casa de comportes se situa a l'extrem de tot el conjunt arquitectònic, al costat del vessant del riu. Allí es troben també les dues goles que té esta séquia, amb comportes de fusta que s'accionen manualment per mitjà de rodes metàl·liques dentades. El tallamar de les goles és de carreus, mentre que els arcs i les voltes que suporten la casa de comportes estan construïts amb rajoles disposades en sardinell. L'actual casa de comportes és de planta i factura senzilla, realitzada després de la riuada de 1957 que va assolar l'anterior. En eixe mateix moment es va construir un mur amb carreus que arranca des d'un lateral de l'almenara i durant més de 50 m discorre paral·lel al costat dret del riu. El seu objectiu és protegir el caixer de la séquia de possibles acumulacions de sediments en moments de crescuda, perquè en este tram inicial circula a certa profunditat respecte al terreny immediat.
El paratge de l'assut suma al valor ecològic del pinar que identifica el seu emplaçament exacte i la vegetació de ribera que prolifera en l'entorn, el valor patrimonial d'una construcció hidràulica prou ben conservada, funcional i fàcil de visitar. A més la zona compta amb espai de descans al costat del rabeig que crea la parada d'aigua.

Procés

L'assut és una construcció totalment artificial realitzada sobre un curs d'aigua amb l'objectiu de retindre i derivar el seu cabal per a diferents usos En els sistemes hidràulics, este element es correspon amb el punt de captació de l'aigua, introduint-la total o parcialment en una xàrcia de séquies de distribució. Generalment tenen poca alçària, però poden ser molt llargs. Inicialment la seua construcció era simple, amb branques, pedres i terra disposant una espècie de barrera obliqua al curs de l'aigua, de poca consistència i necessitada de múltiples reformes després de les grans avingudes. Amb el pas dels segles, estes barreres artificials es van convertir en gruixuts murs construïts amb maçoneria i carreus La seua disposició era perpendicular al curs de l'aigua, ocupant tot el llit del riu o barranc, i derivant el cabal d¿aigua cap a un o els dos costats del mateix. També existixen assuts amb una planta semicircular, de mitja lluna, que poden resistir millor els envits de l'aigua

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.