Tornar

Els Filtros (Dipòsits d'Aigua)

Codi
14
Denominació
Els Filtros (Dipòsits d'Aigua)
Municipi
MANISES
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Av. Pais Valncià, 15-19-21
Data construcció
1850
Data transformacions
1904
Accés tradicional
Carretera d'Aldaia a Manises
Nou accés
Av. Pais Valencià
Estat contexte
Mal estat
Referència catastral
8844501
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua - Dipòsits
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Els Filtros està situat dins de la població de Manises en l'actual carrer de València i prop del barranc del Salt de l'Aigua
Forma part d'un sistema per a la potabilització i canalització d'aigües, realitzat al 1850 per la "Sociedad de aguas potables y mejoras de valencia"
El sistema comença en la presa que hi ha aigües amunt de l'Assut de Moncada, d'on surt un aqüeducte subterrani que condueix l'aigua fins els filtros on hi ha dues basses, una de decantació de 900 métres cúbics i un altra on es realitzava la funció de filtrat de les aigües amb arena. L'aigua filtrada és conduida fins un altre dipòsit cobert de 900 métres cúbics i d'allí es distribuia l'aigua a la capital i altres poblacions de l'Horta
Aquest sistema naix per tal d'erradicar les epidèmies i la pesta, però el seu funcionament no fou satisfactori i estigué pendent de diferents remodelacions per perfeccionar el sistema de potabilització de les aigües. Actualment se n'han cosntruit un de nou i aquest antic sistema ha estat abandonat
Pel que fa a l'edifici dels Filtros. Es tracta d'un gran espai obert tancat per un mur de rajola i maçoneria amb tres portes d'accés d'idèntica factura, de les quals sols queden dues. Es tracta d'unagran portalada feta de rajola massissa caravista amb una porta d'arc escarser, amb l'escut de la diputació gravat en ferro sopbre l'arc. Sobre l'arc hi ha una xicoteta cornisa que fa de base a l'ampit fet també de rajola, amb forma escalonada Coronant l'ampit hi ha tres gerres decoratives situades al centre i als extrems
A l'interior es troben les bases de decantació i filtració, al centre amb un corredor de terra que les envolta. Al costat del mur hi ha un espai ajardinat amb arbres i plantes que recorre tot el perímetre de l'edifici. Al costat d'una de les entrades hi ha una cosntrucció en rajola, actualment molt deteriorada, que sembla ser una antiga font replegar l'aigua ja filtrada per al consum públic
Per la porta lateral s'accedeix a una zona on trobem diferents edificis que formarien part del complex dels filtres. L'entrada dona a un xicotet vestíbul cobert amb sostre d'una vessant, de bigues i biguetes amb entabacat i teula àrab. A la part lateral hi ha els edificis actualment remodelats on s'han instal.lat les oficines de Turisme de la Generalitat de València i altres dependències municipals
Són dos edificis diferents, però comunicats entre si. El primer és de planta quadrada i a constinuació adossat i col.locat de forma transversal hi ha l'altre edifici de planta rectangular. Tots dos tenen una sola altura i coberta de dues vessants sobre bigues i biguetes amb teula àrab. Són de construccions de rajola amb revestiment i obertures d'arc escarser tant per a portes com per a finestres. Segueixen un estil cosntructiu i decoratiu propi de l'época, en la linia també dels edificis de les estacions de ferrocarril
Pel que fa a la zona de les basses. Els murs de la sèquia i de les basses estàn fets en maçoneria i obra de rajola amb revestiment de morter de arena i ciment. Trobem que l'espai està compartimentat en diferents moduls, comunicats entre si per a seguir en cadascun d'ells una part del procés de depuració de les aigües. En un dels laterals hi ha la sèquia que condueix l'aigua des de la presa fins ací i la reparteix a les primeres basses de decantació. Després passa a les basses de filtració amb arena i finalment surt de nou i es conduia fins el dipòsit cobert que hi ha no molt lluny a la població veina de Quart de Poblet
Els filtros actualment no s'utilizen, han estat subtituits per un altra depuradora de nova construcció situada al costat del riu Túria. El seu estat de conservació es dolent i de total abandonament durant molt de temps. Presenta greus danys estructurals en molts dels seus elements, tant en les basses com en el mur perimetral, les portes d'accés i la font. Actualment s'està duguent a terme una intervenció sobre aquest espai per part de l'Ajuntament de Manises per tal de convertir-lo en un espai públic

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.