Tornar

Estació Vella del Fc. València Llíria

Codi
17
Denominació
Estació Vella del Fc. València Llíria
Municipi
MANISES
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
C/ Murillo, 3
Barri
Ràfol
Data construcció
1890
Data transformacions
1974
Accés tradicional
Carretera d'Aldaia a Manises
Nou accés
C/ Murillo
Edifici instal·lació
Estació
Estat contexte
Bon estat
Referència catastral
864320
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis del transport - Estacions de ferrocarril
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Notes
Tancada en abril de 2005 per la reconversió del tren València-Ribarroja en L5 de Metrovalencia.
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

L'estació de Manises es una estació de tercer ordre, standart, amb pabelló lateral paral.lel a les vies. Forma part de la línia de rodalies que fa el trajecte des de l'estació de València Nord fins Ribarroja del Túria. Està situada al carrer Murillo, dins el núcli urbà de Manises
Va ser cosntruida al voltant de 1889, moment en el qual s'inaugura la línia de ferrocarril de València-Lliria amb una longitud de 27.645 m. L'obra es va dur a terme per l'enginyer i fill del poble, Rafael Valls David, que també va a ser el promotor de la via fèrria Ronda-Gibraltar, i del pont de ferrocarril que uneix Quart i Manises. Els carrils i els travessers, varen ser construits per la casa Ougrée de Bélgica
L'obertura d'aquesta via de comunicació va permetre als industrials manisers donar eixida als seus productes alhora que facilitava l'arribada de primeres matèries per a la producció ceràmica
Hi ha dues edificacions dins el conjunt de l'estació una és el pabelló principal i l'altra una xicoteta cosntrucció de planta quadrada feta en obra de rajola i façana lluida, amb coberta de dues vessants en teula àrab
Al pavelló principal, fet també en obra de rajola i façana lluida, s'ha fet servir per al revestiment i decoració d'algunes parts de la façana rajolets de ceràmica, típics de la ciutat de Manises. L'edifici és de planta rectangular i s'alça en dos nivells. El primer nivell allotja un ample vestíbul on es troba la taquilla i a la planta superior es troben les oficines
A l'exterior les dues façanes principals són les mes allergades i donen al carrer i a la zona d'andanes. La distribució dels elements estructurals i l'organització de la façana és la mateixa, està organitzada en un cos central i dos lateraqls, essent el central l'eix de simètrica
En el primer nivell, al centre hi ha l'accés principal que té una porta de ferro amb frontó de ventall. Als costats dos obertures, que en un principi serien arcs de mig punt que arribarien fins a terra i que actualment estan parcialment cegats per la socolada de la façana feta en rajolets de ceràmica barroca
Al sego nivell hi ha cinc finestres, d'arcs escarsers amb portes de fusta de dues ventalles, situades sobre els buits del nivell inferior, la central queda remarcada per dos plafons ceràmics idèntics als de la part de baix. Els arcs, tant al primer com al segon nivell estan enmarcats per una sanefa de rajolets de ceràmica de Manises i sobre la portalada d'accés es pot veure el ròtul de RENFE també fet de taulells. Rematant la façana hi ha la cornisa motllurada i la coberta de l'edifici a quatre vessants de teula àrab
La decoració de la façana està feta en rajolets de ceràmica típics de la ciutat de Manises. S'han fet servir els rajolets anomenats de "mocador" en blanc i verd en plafons ceràmics que formen dibuixos geomètrics i que enmarquen la part central i les cantonades de l'edifici, simulant pilastres
També s'han fet servir aquests rajolets per diferenciar els nivells inferior i superior amb una sanefa de remat
En la socolada s'han utilitzat rajolets de Manises amb decoració d'estil barroc de rocalla, fulles i garlandes. El mateix tipus de rajolets es pot vore enmarcant els arcs de les obertures tant al primer nivell com al segon
A la façana recaient a la zona d'andanes trobem la mateixa distribució i decoració, tanmateix, cal destacar la decoració de la socolada amb rajolets historiats que mostren diferents tipus de locomotores. Ací trobem dues andanes comunicades per un pas subterrani fet recentment i maquesines també col.locades recentement i que segueixen el model standart de totes les estacions de rodalies
Hi ha dues vies de ferrocarril, una per la circulació amb direcció a València i un altra cap a Robarroja del Túria
De les transformacions més siginificatives destaca la sobreelevació de les andanes i la rehabilitació de l'edifici, així com la cosntrucció del pas subterrani i l'eliminació del pas a nivell amb les barreres i la caseta per al guarda-agulles, així com el canvi de biguetes de fusta per altres de formigó en les vies del ferrocarril. La decoració en rajolets fou elaborada en la seua major part al 1974

Croquis

Foto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.