Tornar

Escola de Ceràmica

Codi
21
Denominació
Escola de Ceràmica
Municipi
MANISES
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
C/ Guillermo de Osma, 3 i 5
Data construcció
1914
Accés tradicional
Camí d'Aldaia a Manises
Nou accés
C/ Guillermo de Osma
Estat contexte
Bon estat
Referència catastral
8743204
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis docents - Escoles
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

L'Escola de Ceràmica es troba al carrer de Guillermo de Osma, dins el nucli urbà de Manises. Una zona que es va configurar urbanisticament al 1900, quan s'eixampla la població obrint el passeig Guillermo de Osma
L'edifici fou construit al 1914, i el seu promotor va ser l'enginyer industrial Vicente Vilar David, fill del poble
És un edifici de planta rectangular fet en obra de rajola amb façana lluida i socolada en aplacat de pedra
L'alçat de l'edifici és en dos nivells amb coberta plana, que allotgen les aules, tallers, oficines i un claustre a la part de darrere. Aquests dos nivells queden reflectits en l'estructura i organització de la façana
La façana principal està estructurada com ja hem dit en dos nivells d'alçada i tres cosos
El el cos central la distribució es fa al voltant d'un eix de simetria delimitat per les dos pilastres que s'alcen des de tera fins el segon nivell rematades per pinacles i que emmarquen la porta d'accés del primer nivell, la balconada central del segon nivell i el frontó partit que corona l'edifici
Al costat de la porta d'accés, un arc de mig punt, trobem dues finestres adintellades a cada costat en el primer nivell i una balconada al segon nivell amb dues portes adintellades cadascuna
Els cosos laterals mostren una estructura molt més sencilla amb finestres adintellades al primer i segon nivells, rematat per un ampit que corona l'edifici
Destaca la carpinteria de la portada principal i de les finestres del primer nivell amb portas de dues ventalles amb tarja de plafons i mainell de fusta tallada que representa en cada finestra una figura diferent, totes elles alegories de les arts
És un edifici dins un estil racionalista amb escasos elements decoratius dins el neoclasicisme
Les transformacions més significatives s'ha produit en l'interior per tal de reestructurar l'espai, la façana encara conserva el seu aspecte original tot i que les obertures del nivell superior han estat remodelades i s'han introduit elements contemporanis com les persianes de les portes de les balconades. El seu estat de conservació és bo, sols apareixen alguns problemes d'humitat per capilaritat a la part de la socolada

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.