Tornar

Llengües de la Sèquia de la Uncia-Braç dels Molins

Codi
24
Denominació
Llengües de la Sèquia de la Uncia-Braç dels Molins
Municipi
PATERNA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Ubicació
Sobre el caixer de la séquia de Montcada, entre els molins del Testar - Escaleta i del Martinet - Ferrando
Barri
Testar
Data construcció
Abans s XIII
Data transformacions
Segona meitat del s.XX
Accés tradicional
Desde Paterna, pel carrer dels Molins i, després de travessar la via del tren, pel camí del Testar o de la Corruscosa
Estat contexte
Bo
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
R. Lloría, S. Selma, E. Guinot
Data
15/11/06
Notes
REVISIÓ FITXA ANY 2010 En el Catàleg del PGOU de 2009 es recull la sol·licitud de declaració Bé de Rellevància Local.
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

El partidor de la Séquia de la Uncia ¿ Braç dels Molins (que és el nom que en este punt rep el caixer principal de la Reial Séquia de Montcada) és del tipus de llengües, que consisteix en un tallamar situat a l'interior de la séquia principal, i que parteix el cabal d'aigua de la mateixa en altres dos de nous: el de la séquia de la Uncia per la banda esquerra que, a una cota més elevada, travessa la població de Paterna, mentre que per la dreta continua el caixer principal de Montcada, també dit Braç dels Molins
De fet, a poc més de vint metres de la divisió, el caixer principal de Montcada es bifurca novament en dos canals, a fi i efecte de proporcionar força motriu cadascun d¿ells a un molí diferent (el molí del Martinet o de la Vila de Paterna a l¿esquerra i el molí de Ferrando per la banda dreta), i tornar a unir-se en un de sol havent passat els referits molins
Les llengües de la Séquia de la Uncia ¿ Braç dels Molins conserven el tallamar, construït amb sòlids carreus i una forma apuntada, mentre que als marges dret i esquerre de la séquia es conserven també uns brancals de pedra tallada i, actualment, encastats a les modernes parets de formigó de la séquia. Igualment, es conserva en el seu lloc el llindar de pedra de les llengües, que ha servit per a anivellar el terra del nou caixer
La importància d'este sistema de partició d'aigües és que resulta permanent, dividint-se l'aigua de forma proporcional segons té establit des de temps immemorials
La grandària i els materials amb què està construït el caixer han variat amb el pas del temps ¿ara són de ciment i abans eren de terra¿, però allò que no ha canviat són les proporcions que han de mantindre les dues entrades d'aigua
Encara així, hui es disposa també d'uns taulers de fusta que permeten variar el volum i la direcció dels cabals d'aigua derivats cap a una séquia o l¿altra. La construcció del nou caixer de formigó de la séquia va alinear les parets als brancals situats en els respectius marges del canal
De la mateixa manera, a continuació es troba la divisió del braç principal en dos nous canals que han de passar per sota dels molins esmentats. La divisió del cabal es fa també amb un partidor de llengües instal¿lat al mig del caixer, del qual sembla que només resten al seu lloc els brancals laterals i el llindar, així com tot un enllosat de pedres molt grans en començar les noves séquies. Falten, però, les pedres extremes del tallamar que semblen haver estat extretes perquè el que si es conserva és l¿empremta que deixaren entre l¿enllosat referit. El nou caixer de formigó acabà per uniformitzar prou l¿entorn

Procés

Les llengües són un magnífic exemple de partidor d'aigües que genera dos noves séquies. El seu peculiar nom es deu a la forma física d'este element hidràulic ja que es tracta d'un tallamar central, construït dins del caixer de la séquia amb obra sòlida d'argamassa i inclús de carreus. La seua finalitat és la de dividir el cabal unitari d'aigua en dos parts proporcionals, no necessàriament iguals segons la seua ubicació en l'interior del caixer, que corresponen a les noves séquies que d'allí naixen. La seua localització dins de la séquia, en la mateixa direcció de l'aigua

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.