Tornar

Mas de Febo

Codi
34
Denominació
Mas de Febo
Municipi
PATERNA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Ubicació
Prop del riu, junt a l'A7.
Edifici instal·lació
Mas.
Estat contexte
Derruït.
Tipologia
Edificis - Edificis agropecuaris - Masies
Autor
Ajuntament de Paterna.
Data
26/10/09
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

D'aquest mas de ribera apenes queden restes. Una part, el cos de la torre, probablement el més modern, es manté en peu. Situat molt prop del curs del Riu Túria, la séquia de Montcada passa junt a la seua propietat. Alguna fotografia antiga ens mostra I'edifici del Mas, amb algunes parts que podrien correspondre a una construcció de mitjans del segle XIX i fins i tot del s.XVIII.

Procés

Per un planol de principis de segle (PLANIMETRIA), actualitzat el 1938, podem deduir les seues considerables dimensions.

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble