Tornar

Vila Sant Josep

Codi
36
Denominació
Vila Sant Josep
Municipi
PATERNA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Ubicació
Camí de Quart, en la intersecció d'aquest amb el Camí dels Tarongers, a uns 100 mts de distancia de I'Estació de Paterna, cap al sud.
Edifici instal·lació
Vila periurbana.
Estat contexte
Regular.
Tipologia
Edificis - Edificis residencials - Cases - Cases de camp
Autor
Ajuntament de Paterna.
Data
26/10/09
Foto InmuebleFoto Inmueble

Es tracta d'un edifici de planta quadrada, amb dues plantes i coberta a quatre aigües. sobre la qual sobresort un cos d'edificació cúbic, a modus de "miramar" que remata el conjunto. L'edifici es traba situat al centre d'una parcel-la romboidal, d'uns 1.200 m2 de superficie, rodejada d'una TANCA reixada i a I'interior de la qual hi ha unes PALMERES i algun PI de bon port. La coberta queda oculta per una BALUSTRADA de traça classica. La porta principal de I'edifici es resol mitjanyant un cos sobresortit, a modus de mirador El llenguatge i la composició de les façanes és senzill peró preten ser culte i acurat. Hi ha alguns elements decoratius de ceramica que perimetren les façanes. Tant la PORTA PRINCIPAL de la TANCA de la parcel.la com la de servei disposen d'unes pilastres rematades amb FLORONS. El conjunt, tot i la existencia d'algun element impropi i d'un cert deteriorament, presenta una imatge acurada i interessant, que fa que la seua silueta (edifici, tanca i element verd) constitueixca una fila significativa en aquesta part de la periferia urbana de Paterna, que caldria preservar.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble