Tornar

Motor de Valero

Codi
5
Denominació
Motor de Valero
Municipi
PICANYA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Travessera de la Diputació
Barri
Turmonet
Data construcció
Ca.1896
Accés tradicional
Carretera de Torrent
Nou accés
Travesser de la Diputació
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

El motor de Valero actualment està dins el nucli urbà de la població de Picanya i forma part d'un dels carrers més singular de Picanya, el carrer del Sol. L'entrada al motor es fa per la carretera de Torrent (Travessera de la Diputació)
El taulell del motor assenyala la seua data de cosntrucció, el 1986, essent mestre d'obres Ambrosio, fill de la localitat veina de Paiporta
A Picanya, començaren a fundar-se els primers pous a finals del segle XIX. Aquest procés de modernització del regadiu va coincidir amb les dràstiques transformacions de les terres marginals del riu Túria al Sud del barranc de Picanya. La primera fase està marcada pels pous privats, que abraçaren el periode de 1890-1910 i la seua fundació fou conseqüència de la mentalitat agrària predominant en aquell temps. Els motors tèrmics foren els més generalitzats en les perforacions de principi de segle. En 1910 s'utilitzaren els motors de vapor amb pistó horitzontal i condensació
Posteriorment s'hi introduiren amb bastant èxit els motors de gas pobre per aspiració : cremaven carbó d'antracita, estelles de llenya, corfa d'ametlla o morca d'olives. A partir dels anys 40 els motors van ser electrificats
La planta de l'edifici és rectangular i d'una sola altura, amb dos cosos diferenciats, el motor i la casa de l'estatger, quedant el fumeral exempt al costat de l'edifici
El motor està construit en obra de rajola massissa i emblanquinat de calç. La coberta és de dues vessants amb teula àrab sobre bigueram de fusta La façana mostra la composició caracteristica amb la porta al centre i una finestra a cada costat. Sobre la teula s'alça la torreta per a la comesa elèctrioca que primer es va fer en un costat. Sobre la teulada s'alça la torreta per a la comesa elèctrica que primer es va fer en un costat en obra de rajola i posteriorment s'en va construir un altra a l'altre costat, de secció quadrada i feta en rajola i formigó
La part dedicada a la vivenda de l'estatger és un cos adossat a l'edifici del motor. Està cosntruit en obra de rajola massissa amb coberta d'una vessant de teula àrab i bigues de fusta
Exempt de l'edifici queda el fumeral que s'utilitzava antigament, construit en obra de rajola massissa. És de base quadrada rematada per una motllura dentellada. Sobre la base s'alça el fumeral de forma cònica i secció octogonal, i en la part més alta de la tulipa presenta una sencilla motllura de rajola que sobresurt fent de repisa per tal de protegir el fumeral
L'edifici principal a sofert algunes transformacionbs en la façana ja que les finestres han estat remodelades i la porta ha estat parcialment tapiada deixant una porteta de metall més estreta. Algunes parts de l'edifici, com la vivenda de l'estatger que ja no s'utilitza estàn més deteriorades i pel que fa al fumerall presenta un bon esta de conservació

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.