Tornar

Estació del Trenet

Codi
7
Denominació
Estació del Trenet
Municipi
PICANYA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Avda. Jaume I
Data construcció
Ca.1893
Data transformacions
Ca.1980
Accés tradicional
Camí veinal de Picanya a Paiporta
Nou accés
Avda. Jaume I
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis del transport - Estacions de ferrocarril
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquesta estació es localitza a les afores del nucli urba de Picanya. Va ser construida abans de 1893 quan es va posar en funcionament la línia entre València i Torrent
Es un edifici de planta rectangular, situat de manera parl.lela a un costat de les vies on es troben les andanes. L'estructura de l'edifici és prou senzilla : es basa en un mur de càrrega perimetral de rajola, i uns pilars al centre que sustenten una coberta a dues vessants de teula àrab sobre estructura de fusta. Cal destacar la disposició simètrica de les obertures exteriors pel que fa al conjunt de l'edifici, ja que s'obrin de la mateixa manera en cadascun dels costats paral.lels. Aixi mateix, les façanes recaients, tanta a les andanes com a l'exterior es ressalten amb un frontó que, a més de remarcar l'eix de simetria de la façana, serveix per amagar la teulada, que pels costats queda ocultada per àmpit de rajola
En el seu origen, tal i com podem veure als projectes de les altres estacions de la mateixa categoría, una de las meitats estava ocupada per la sala d'espera per a viatgers, mentre que l'altra es destinava a vivenda del personal de l'estació, amb els corresponents elements com ara la cuina, rebost, cambra de bany, menjador, etcv. A hores d'ara part d'aquestes dependències s'han transformat en una cafeteria. Cap a 1980, tot coincidint amb la modernització de la línia, el sòl de l'estació va ser sobreelevat per tal d'igualar-lo amb el de les noves andanes, amb la qual cosa es van modificar les proporcions de les obertures. També els murs van ser arrebossats amb morter de ciment i graves

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.