Tornar

Pont de Torrent, CV-403

Codi
68
Denominació
Pont de Torrent, CV-403
Municipi
TORRENT
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Barri
Benisaet
Data construcció
1865
Accés tradicional
Carretera de Xirivella a Torrent (CV-403)
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Camins i carreteres - Ponts carreteres
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest pont va ser construit dins el traçat de la carretera de Xirivella a Torrent per tal de salvar el pas sobre el barranc de Xiva que envolta pel nord el seu nucli urbà. Les obres, tal i com ens relata Isidro Miquel Casanova, van començar el dia 16 de novembre de 1862 i van finalitzar a les primeries de 1865, quedant per concloure el nou traçat de la carretera, que s'obriria al trànsit un any després
Està format per dos series d'arcs : cinc arcs de mig punt d'àmplia llum, cosntruits sobre el caixer del barranc, i altres quatre també de mig punt, però de curta llum. Els primers es recolzen sobre parets mitgeres de carreuó amb tallamars de carreu. La rosca dels arcs és de carreus, mentre que l'intradós de la volta està cosntruit amb rajoles aparellades a pam i mig. Els carcanyols dels arcs són de carreuó. D'altra banda, els arcs de llum més curta són de rajola aparellada a pam i mig, igual que l'intradós de les seues voltes
L'any 1997 es va construir per dins del caixer del barranc l'autovia CV- 33 amb la qual cosa es van enderrocar part dels estreps de carreuó per a continuar el traçat. Es va construir una estructura de rajola que serveix com a material de transició entre el carreuó, i el formigó, que és el material emprat per a construir la continuació del pont en forma de llosa. Així mateix es va netejar el pont vell i es va col.locar una llosa de formigó damunt per tal de poder ampliar la calçada i construir unes voreres metàl.liques que servien de protecció, que en un costat encara eren les originals de perfils de ferro units amb rablons, tal i com es pot veure en la fotografia presa a les primeries del segle XX. També es va col.locar noves lluminàries i es van enllumenar tot el pont. Aquesta operació va significar una aportació per a posar en valor l'immoble

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble