Tornar

Cinema Montecarlo

Codi
71
Denominació
Cinema Montecarlo
Municipi
TORRENT
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Avda. Pais Valencià, 23
Data construcció
1949
Data transformacions
1989
Accés tradicional
Avda. Pais Valencià
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis socioculturals - Cinemes
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest cinema va ser construit l'any 1949 i es localitza al començament de l'aviguda del Pais Valencià, lloc molt concorregut com a passeig pels veins de la població
La façana està construida amb murs de rajola revestida de morter, mentre que les montllures i altres elements decoratius són prefabricats. La seua composició presenta una gran horizontalitat que queda accentuada per l'àmplia obertura central, que en la planta baixa serveix d'accés, mentre que en el cos superior es compartimenta formant uns balcons amb balaustrada de pedra. A ambdós costats s'obrin altres dos portes, per on s'accedia a la cafeteria i a les dependències internes respectivament. Tot el conjunt es remata per una cornisa que unifica l'espai i contribueix a accentuar la sensació d'horitzontalidad de la façana. Damunt la qual trobem un àmpit massis rematat amb pinacles. Aquesta façana respón a un estil Decó, amb referències a elements arquitectònics propis de l'arquitectura clàssica (frontons, medallons, cornises mènsules...), encara que tractas d'una manera molt estilitzada. A un costat s'adossa, com si d'un cos independent es tractara, una torre on s'obrin unes finestres estretes i allargades, que evoquen un llenguatge racionalista
L'any 1989 van començar les obres per a transformar l'antic cinema en un centre cívic i cultural, amb la construcció d'un soterrani per a aparcaments, auditori, sales d'exposicions, edificis per a oficines, i locals comercials, obres que van finalitzar el 1992. Per tant, l'única part que es conserva de l'edifici original és la façana

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.