Tornar

Cementeri Parroquial del Mas del Jutge

Codi
73
Denominació
Cementeri Parroquial del Mas del Jutge
Municipi
TORRENT
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Barri
La Contienda
Data construcció
1890
Data transformacions
Ca.1985
Accés tradicional
Camí del Mas del Jutge
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Construccions funeraries - Cementeris
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest cementeri pertany a la parròquia de Sant Vicent Ferrer del Pla de Quart, situada en el Mas del Jutge de Torrent. Va ser erigida l'any 1715 com a vicaria filial de la parròquia de Xiva, i l'any 1749 com a vicari independent, amb dret a tindre llibres sacramentals, pila baptismal, segell propi i cementeri
Aquest cementeri de reduides dimensions, construit a l'any 1890, respon a la tipologia de cementeri d'un recinte amb soterraments en grups de nínxols. Es tracta d'un únic recinte rodejat per una tanca de maçoneria. No ha patit cap ampliació, considerant la situació d'estabilitat demogràfica que ha experimentat el Mas del Jutge. Els blocs més antics presenten quatre fileres, rematades per una cresteria de formigó, i es cobreixen amb revoltons de rajola
Únicament fa unes dècades es va construir un altre bloc de nínxols sobre un lateral, amb la qual cosa es va alterar la planta quadrada del recinte També recentment s'ha construit un pòrtic cobert a l'entrada i s'han lluit tots els murs exteriors amb morter de ciment

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble