Tornar

Casino de la Societat de Caçadors

Codi
75
Denominació
Casino de la Societat de Caçadors
Municipi
TORRENT
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Plaça Major, 41
Barri
El Raval
Data construcció
1928
Accés tradicional
Plaça Major
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis socioculturals - Casinos
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Edifici social pertanyent a la Societat de Caçadors de Torrent, que va ser construit l'any 1928. Presenta tres plantes i el seu interior és diàfan, ja que s'empren bigues de ferro, que queden ocultades per les motllures de guix que decoren el sostre del bar, situat a la planta baixa. A les plantes superiors s'accedeix des del mateix saló social
La façana, que es composa en base a un eix de simetria central, s'articula en tres pisos i tres carrers. En el carrer central se situa en la planta baixa la porta d'accés, mentre que els carrers laterals es rematen amb una torrassa coberta amb quatre vessants. Recorre a un llenguatge eclèctic amb una barreja d'elements clàssics, barrocs i casticistes. Dos pilastres de fust rebuidat amb capitells jònics i garlandes emmarquen lateralment i interrelacionen els tres pisos de la façana. Les llindes dels finestrals del mirador del primer pis es decoren amb plaques de guix amb relleus de motius a candilieri. Les tres portes que recauen al balcó situat damunt el mirador es rematen amb frontons segmentals recolzats sobre mènsules Una potent cornisa mirador es rematen amb frontons segmentals recolzats sobre mènsules. Una potent cornisa unifica els tres carrers i serveix de base per a les dos torrasses laterals i per a la balaustrada que decora el carrer central. Els eixos compositius de la façana es remarquen amb uns pinacles d'estil barroc. També el ràfec de la coberta de les torrasses, amb decoració ceràmica, presenta trets estilístics neobarrocs. Han desaparegut els vitralls que decoraven les seues obertures
Un dels elements més destacables és la marquesina de peces de ferro unides amb reblons, amb teginat de casetons de fusta. Els motius decoratius del ferro responen a influències de l'art Deco, igual que la barana que protegeix el balcó que s'obri a la última planta

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.