Tornar

Motor, Camí del Pla

Codi
76
Denominació
Motor, Camí del Pla
Municipi
TORRENT
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Barri
L'Alter
Data construcció
1910-1925
Accés tradicional
Camí del Pla
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Ens trobem davant un motor de reg pertanyent a una explotació citrícola privada, que es troba tancada per murs de maçoneria i a més presenta un xalet per residència temporal dels seus propietaris
Aquest conjunt està format per un edifici de planta rectangular construit amb murs de rajola vista aparellada a pam i mig i coberta de dos faldons de teula àrab. Tot i la senzillesa estructural que defeneix aquesta construcció, presenta trets acadèmics, considerant la simètrica ordenació de les obertures, tant en la façana com als murs laterals, els remats de les seues embocadures, servint-se de la rajola aplantilada com a element decoratiu, i les seues llindes amb arcs de rajola. Però el més destacable és el frontó que serveix de remat a la façana principal, que evoca l'arquitectura clàssica. La barreja d'elements de diferents estils (frontó clàssic, remats de les obertures modernistes) atorguen l'edifici un estil eclèctic que ens serveix per a situar cronològicament aquest conjunt entre 1910-1925. Aquest edifici servia per a tancar el pou i per a contindre la màquina a vapor que servia per a bombejar l'aigua del subsòl
Lleugerament separat trobem un fumeral de rajola, el que ens indica que el vapor ha estat l'energia emprada per a moure la seua bomba i per aixó el fumeral servia per a expulsar els fums i els gasos del procés de combustió. Seguint el model habitual de l'època, s'assenta sobre una base quadrada, mentre que el canó, de forma tronco-cònica, per impedir per la part superior l'entrada d'aire fred i facilitar així un corrent d'aire per inversió tèrmica, presenta secció octogonal. El cos quadrangular que serveix com a base es remata amb una cornisa amb dues denticles, feta amb raqjola, que empra el mateix model que la cornisa del frontó de la caseta del motor
Un altre elementque forma part del conjunt és la bassa. Està construida sobre el nivell del sòl amb grossos murs de maçoneria unida amb morter de calç. Allí es vessava l'aigua que es treia del pou, i una vegada s'ompli la bassa, obrint una vàlvula per la mateixa pressió, exía canalitzada per sèquies cap a les parcel.les que calia regar. Per aquest motiu, el conjunt no presenta cap respirall
Aquestes màquines a vapor estaven formades per un motor tèrmic amb pistó fix horitzontal i condensació i una roda de paletes que funcionava amb transmissió reductora de corretges. Es van difondre molt ràpidament en les zones d'expansió del regadiu, sovint localitzades als voltants dels grans regadius històrics, com és el cas de l'Horta de València, entre altres factors, per la propaganda feta a exposicions realitzades en terres valencianes, l'objectiu de les quals era donar a conèixer les noves tècniques, que en el camp agrícola, estaven ja sent utilitzades en altres zones d'Espanya i de l'estranger. Entre d'altres cal ressaltar pels seus excel.lents resultats difusors l'Exposició de Motors i Màquines Elevadores d'Aigua, celebrada a València l'any 1880, i l'Exposició Mixta de Gandia l'any 1881

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble