Tornar

Caserna de la Guàrdia Civil

Codi
78
Denominació
Caserna de la Guàrdia Civil
Altra denominació
(Enderrocat)
Municipi
TORRENT
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Camí Reial, 31
Barri
Sant Gregori
Data construcció
1960
Accés tradicional
Camí Reial
Estat contexte
Regular
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Casernes
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Ens trobem davant una caserna de la Guardia Civil que segueix un prototipus utilitzat molt difós en les casernes construides en la mateixa època en moltes localitats
El conjunt està format per quatre pavellons (tres units entre si formant una planta en forma de U i un d'ells separat tancant el conjunt per la part posterior) situats de manera simètrica que rodegen un espai central obert. La porta d'accés, en forma d'arc se situa centrada en la façana en el cos central, de dues crugies d'una sola planta, que es ressalta lleugerament sobre els cossos laterals. Els dos cossos laterals tenen també dues crugies i dues plantes, mentre que el cos posterior presenta tres plantes de dues crugies. La disposició de totes les obertures és simètrica. Els murs són de rajola arrebossada de morter de ciment, sense cap element ornamental, llevat del ràfec motllurat i els plafons ceràmics situats junt a la porta d'entrada que tenen inscrita la divisa "Todo por la Patria" en forma de filacteria, i altre que diu "Casa Cuartel de la Guardia Civil". Les cobertes cadascun dels cossos són de quatre faldons de teula àrab. En dos dels quatre cantons trobem dues garites des de les quals es protegeix tot el perímetre de l'edifici
El conjunt es troba exempt per tres dels quatre costats en una parcel.la rodejada de jardins, que han estat en part ocupats per edificacions alçades a finals de la dècada dels setanta per a ampliar les instal.lacions de la caserna

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.