Tornar

Transformador, Carretera a Mas del Jutge

Codi
79
Denominació
Transformador, Carretera a Mas del Jutge
Municipi
TORRENT
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Ubicació
Carretera de Torrent al Mas del Jutge
Barri
Mas del Jutge
Data construcció
Ca.1940
Accés tradicional
Carretera Mas del Jutge
Estat contexte
Regular
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Electricitat - Gas - Estacions Transformadores
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest transformador, construit per la companyia Volta, es localitza a un costat de la Carretera de Torrent al Mas del Jutge
És un edifici de planta rectangular construit amb murs de rajola arrebossada amb morter de ciment. L'alçat presenta dos nivells, el més elevat dels quals presenta la comesa elèctrica. Cada nivell es troba rematat per una cornisa de rajola i un àmpit amb els cantons ressaltats per pilars. Les obertures són escasses i estan formades pràcticament per la porta d'accés i altres dos finestres de reduida grandària que serveixen per a la ventilació del seu interior
Aquest edificis es construeixen per albergar al seu interior el transformador que reduesca el voltatge de alta tensió a baixa tensió. Aquest transformador abasteix d'energia elèctrica el grup de cases de Mas del Jutge de Torrent

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.