Tornar

Cinema Rivelles

Codi
5
Denominació
Cinema Rivelles
Municipi
ALBAL
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
C/ Plaza del Caudillo, 15
Ús primitiu
Residencial
Ús actual
Residencial
Data construcció
1930 ca.
Accés tradicional
Plaza Caudillo
Estat contexte
Regular
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis socioculturals - Cinemes
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

El Cinema Rivelles es troba a Albal, al centre de la població. Es va construir entre els anys 1920 al 1940 com la majoria dels cines d'àmbit local que es construiren en les poblacions i es convertiren en el nou centre d'entreteniment desplaçant en certa manera al teatre. Eren construccions senzilles d'una certa monumentalitat i un estil arquitectònic innovador que feia també la funció de reclam per al públic
Aquest cine com la majoria, va deixar de funcionar cap als anys 1980 quan la televisió i les sales multicines acapararen l'atenció del públic
La planta de l'edifici és rectangular, construida en obra de rajola i amb dos altures. La façana està actualment molt remodelada. A cada extrem de la façana hi ha una pilastra gegant, que arranca de la socolada i s'alça fins rematar el segon nivell, amb una mena de capitell fet de xicotetas pilastres decoratives. A la part superior trobem una balcona de ferro al centre i una finestra amb ampit de ferro de forja a cada costat, amb portes de fusta i el remat de la llinda fet amb rajoles a sardinell. Sobre el balcó hi ha el ròtul del cinema fet de rajolets de ceràmica en balu i blanc on es pot llegir "CINEMA RIVES". El remat de la façana és un gran frontó curvilini. A la façana lateral es pot vore un altra porta d'accés i xicotetes finestres a la part superior. En una part del mur de càrrega de la façana lateral, encara es pot vore la técnica constructiva i els materials a base de maçoneria, blocs de formigó i rajola massissa per a les lligades i llinda de les finestres
L'estil arquitectònic i decoratiu segueix els gustos de l'època amb un llenguatge innovador que apareix també als mercats, magatzems i vivendes de les poblacions, barrejant elements que aporten les diferents tendències del regionalisme, modernisme, art-deco, etc
Actualment, el cinema s'ha convertit en bar i vivenda, la qual cosa a suposat una forta intervenció en el seu interior i també a l'exterior on s'han obert noves finestres a la planta baixa i s'ha transformat en gran part l'aspecte original. El seu estat de conservació és regular, ja que no presenta una estructura massa sòlida i ha sofert lguns danys amb les diferents remodelacions sense respectar el seu aspecte original i sense seguir un mateix criteri decoratiu

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.