Tornar

Mercat Municipal

Codi
6
Denominació
Mercat Municipal
Municipi
ALBAL
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
C/ Primo de Rivera, 22
Ús primitiu
Público
Ús actual
Público
Data construcció
Ca. 1925
Accés tradicional
C/ Primo de Rivera
Estat contexte
Regular
Tipologia
Edificis - Edificis de serveis - Edificis comercials - Mercats
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

El mercat municipal es troba al ecntre de la població d'Albal. Es va construir al voltant de 1925
És un edifici de planta rectangular d'una sola nau de gran alçada. Està construit en obra de rajola. Sobre els murs de càrrega descansen les bigues de fusta amb encabellades de ferro de forja i fusta de cins nusos, que formen l'estructura de la coberta de dues vessants amb entabacat i teula àrab
Es pot accedir a l'interior per les quatre parts de l'edifici, però destaquen com accés principal les portes de les façanes davantera i trasera. A les façanes laterals la porta queda al centre i als costats hi ha una série de finestres que faciliten la ventilació i la iluminació interior
La disposició de l'espai interior és totalment diàfana de tipus basilical amb una única nau longitudinal on es distribuixen les diferents paraetes de venta arrimades a les parets i en una filera central formant dos corredors per a la circulació de la gent
Les dues façanes principals mostren la mateixa estructura i decoració. La porta d'accés situada al centre està flanquejada per finestres amb unes bandes verticals que fan de separació. Sobre les finestres hi ha una decoració en rajolets d'estil barroc amb cornucòpies, fruiters i rocalles. Sobre la porta d'accés hi ha també una decoració en rajolets amb un fons de rocalles i el ròtul de "MERCADO". Una xicoteta cornisa motllurada remata aquest cos principal i, a sobre, s'alça un ampit amb frontó partit i curbilini al centre. Apareixen alguns elements decoratius com les gerres sobre l'ampit o l'escut de la població al centre del frontó
El conjunt de l'edifici ha sofert algunes transformacions. En primer lloc apareix una tanca amb reixa e ferro, que envolta l'edifici. Les portes i finestres han estat substituides i davant d'una de les façanes principals ha estat afegit un cos amb dependències per al servei i manteniment de mercat, que cega parcialment una de les façanes principals. S'han fet noves també, noves portes i finestres metàliques i al sostre s'han obert claraboies amb coberta de fibrociment per tal de donar una major il.luminació a l'anterior
El seu estat de conservació és regular, les intervencions realitzades han desvirtuat el seu aspecte original i han suposat un greu deteriorament, en concret en una de les façanes principals
L'estil arquitectònic i decoratiu segueix els gustos de l'e´poca amb un llenguatge innovador que apareix també al cinema i les vivendes de la població, barrejant elements que aporten les diferents tendències del regionalisme, modernisme, art-decó, etc

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.