Tornar

Casa de Camp i Corral, Sender de l'Hort de Trénor

Codi
9
Denominació
Casa de Camp i Corral, Sender de l'Hort de Trénor
Municipi
ALBAL
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Ubicació
Sender de l'Hort de Trenor, Camí Rural/ Camí de les Pedreres (pk 603+400). Pròxim a la Sèquia Reial del Xùquer.
Data construcció
1894
Accés tradicional
Sender l'Hort de Trenor-Camí Rural-Camí de les Pedreres.
Edifici instal·lació
Casa, corral.
Estat contexte
Bó.
Tipologia
Edificis - Edificis agropecuaris - Alqueries
Autor
José Luis Ferrer Castelló.
Data
27/01/05
Notes
Seguiment arqueològic Projecte de Construcció de Plataforma Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, subtramo VI: Alcacer-Valencia. El mas queda fora de l' afecció de l' obra.
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Està formada per dos volums: la casa i el 2º corral. En la façana de la casa figura la cronologia (1894), mentres que al pis superior es localitza un retaule ceràmic en mal estat. En quant als materials, està construida en maçoneria. Té una planta quadrangular i una coberta a dues aigües. Queda fora de l' afecció de l' obra a escassos metres junt a una nova sèquia de reposició.

Croquis

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.