Tornar

Fesa del Pinet 01

Codi
2
Denominació
Fesa del Pinet 01
Municipi
ALCÀSSER
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
Poliol
Data construcció
1970 ca.
Accés tradicional
Camí d'Alcàsser a Sta. Anna
Edifici instal·lació
Caseta de compuertas
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar (dir.)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La caseta de fesa és una tipologia de construcció vinculada a les infraestructures de reg d'una sèquia, poc freqüent a l'Horta regada pel Túria. Consisteix en una xicoteta edificació a cavall sobre el naixement d'una derivació de la sèquia amb la finalitat de mantindre el control de l'aigua que discorre per la derivació en les mateixes mans que detenen el control de la porta de la fesa. Per tant ens trobem davant una construcció realitzada en sèrie al llarg del recorregut de la sèquia responent a uns models bàsics.
Aquesta fesa es troba al caixer principal de la sèquia. Respón a una construcció de planta quadrangular de murs de rajola revestida amb morter de ciment que s'assenta sobre un sòcol del mateix material. En un dels costats s'obri la porta de ferro. La coberta és a quatre vessants de teula àrab i el remat amb una bola ceràmica vidriada. El ràfec està format per tres fileres de rajola plana. A les parets laterals presenta unes petites obertures per afavorir la ventilació interior, que es tanquen amb gelosies ceràmiques. En la cara on s'obri la porta presenta dos plafons ceràmics amb el nom de la sèquia i de la fesa respectivament.
Aquesta fesa representa un model prou recent, possiblement projectat a ran de la reforma de la sèquia de 1940, que és el que s'ha vingut utilitzant fins l'actualitat. Es tracta d'un model construit amb posterioritat al de la sèquia del Romaní (Picassent) o la de Beniparrell (Alcàsser) on el sòcol de carreu ha estat substituit per rajola revestida, com a conseqüencia del progressiu encariment de la ma d'obra en la construcció.

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.