Tornar

Cooperativa Agrícola San José

Codi
11
Denominació
Cooperativa Agrícola San José
Municipi
ALCÀSSER
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
C/ Portal de la Montanyeta, 43
Barri
El Pouet
Data construcció
1945
Accés tradicional
Camí del Pouet
Nou accés
C/ Portal de la Montanyeta
Estat contexte
Bon estat
Referència catastral
9810403
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest magatzem està situat en el carrer Portal de la Montanyeta, dins el núcli urbà d'Alcàsser. Normalment la ubicació dels magatzems coincideix amb les principals vies de comunicació i amb les zones d'eixample de les poblacions
El magatzem va nàixer aproximadament al 1945 com a Cooperativa Agrícola "San José" i en ell es desenvoupaven diferents tasques tant per a la comercialització de la taronja com per el treball del camp, venta d'adobs i eines agrícoles
Segueix la tipologia més comuna de nau industrial de planta rectangular amb espai cobert a dues aigües amb sostre de teula àrab, d'una sola planta i amb façana desenvolupada horitzontalment
Està construit en obra de rajola massissa i revestiment i emblanquinat de calç que actualment ha estat substituit per una capa de pintura
La façana principal presenta dues portes, una de gran tamany per l'accés a vehicles grans i un altra xicoteta per a l'entrada de persones. Destaca la part superior amb un gran frontó de perfil mixtilini, remarcat per diferents línies de motllures, amb un òcul central pintat. Forma part de l'estil decoratiu caràcteristic d'aquesta època i que es repeteix en les diferents cosntruccions de la població amb la materixa tipologia. És una decoració molt senzilla dins l'eclecticísme, seguint la tendència del modernisme popular i la influència del neobarroc valencià
No s'ha pogut accedir a l'interior. El seu estat de conservació és bo i no s'aprecien grans transformacions

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.