Tornar

Magatzem de Taronja, C/ Gómez Ferrer 26

Codi
13
Denominació
Magatzem de Taronja, C/ Gómez Ferrer 26
Municipi
ALCÀSSER
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
C/ Gómez Ferrer, 26.
Barri
L'Alter
Data construcció
Ca. 1940
Accés tradicional
Camí Vell de València.
Nou accés
C/ Gómez Ferrer.
Estat contexte
Bon estat.
Referència catastral
0211525.
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest magatzem està situat en el carrer Gómez Ferrer, dins el núcli urbà d'Alcàsser, per on antigament passava el camí vell de València. Normalment la ubicació dels magatzems coincideix amb les principals vies de comunicació i amb les zones d'eixample de les poblacions
En un primer moment fou destinat com a magatzem de creilles de la cooperativa A.E.P i posteriorment passà a mans privades i es feu servir com a magatzem de taronja
El número de magatzems es cada vegada major en la dècada de 192 i arriva al seu màxim al 1931. Poc a poc es va afegir a la funció purament de magatzem la de mateniment de la taronja , empaquetat, etiquetat, etc. La mà d'obra utilitzada era majoritariament femenina i la seua abundància fa que molt lentament es vaja introduint la maquinaria
Aquest magatzem data dels anys 1940 aproximadament i segueix la tipología més comuna de nau industrial de planta rectangular amb espai cobert a dues aigües amb sostre de teula àrab, d'una sola planta i amb la façana desenvolupada horitzontalment
Està construit en obra de rajola massissa i revestiment i emblanquinament de calç que actualment ha estat substituit per una capa de pintura
La façana presenta algunes transformacions pel que fa a la disposició de portes i finestres, per tal de facilitar el transport, càrrega i descàrrega de mercaderies. Destaca la part superior amb un gran frontó de perfil mixtilíni, remarcat per diferents línies de motllures, amb òcul central i coronat per tres gerres decoratives situades una la centre i les altres dues als extrems de la façana. Forma part de l'estil decoratiu caràcteristic d'aquesta època i que es repeteix en les diferents cosntruccions de la població amb la mateixa tipologia. És una decoració molt senzilla dins l'eclecticisme , seguint la tendència del modernisme popular i la influència del neobarroc valencià
El seu estat de conservació es bo. Les principals transformacions són de la façana on es veu clarament com algunes finestres i portes han estat tapiades total o parcialment. No s'ha pogut accedir a l'interior

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.