Tornar

Fàbrica de Matalassos, C/ Colón 9

Codi
14
Denominació
Fàbrica de Matalassos, C/ Colón 9
Municipi
ALCÀSSER
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
C/ Colón, 9.
Data construcció
1943 ca.
Accés tradicional
Camí Vell de Silla.
Nou accés
C/ Colón.
Estat contexte
Bon estat.
Referència catastral
0106419
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Magatzems industrials
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest magatzem està situat al carrer Colón, dins el núcli urbà d'Alcàsser, per on antigament hi havia el camí vell de Silla i que passà a convertir-se en la zona d'eixample de la població, lloc on es localitzen la majoria de comerços i primeres indústries d'Alcàsser. Normalment la ubicació dels magatzems coincideix amb les principals vies de comunicació i amb les zones d'eixample de les poblacions.
Va ser construit cap al 1943 i des d'un primer moment fou destinat a la fabricació i magatzem de matalassos.
Segueix la tipologia més comuna de nau industrial de planta rectangular amb espai cobert a dues aigües amb sostre de teula àrab, d'una sola planta i amb la façana desenvoupada horitzontalment. Està construit en obra de rajola massissa i revestiment i emblanquinat del calç.
La composició de la façana està marcada per les finestres. Són finestres altes, protegides per reixes de ferro i estan situades una al centre i les altres dues als extrems de la façana. La porta està entre la finestra central i una de les laterals. És una gran porta de ferro per a l'accés de camions i per a facilitar la càrrega i descàrrega de mercaderies. Per altra banda destaca la part superior formada per un gran frontó hi ha òcul amb una figura geomètrica a cada costat que accentua la forma triangular del frontó.
Forma part de l'estil decoratiu característic d'aquesta època i que es repeteix en les diferents construccions de la població amb la mateixa tipologia. És una decoració molt senzilla dins l'eclecticisme, seguint la tendència del modernisme popular i la influència del neobarroc valencià.
Tot i que no s'ha pogut accedir a l'interior, no s'aprecien grans transformacions. El seu estat de conservació és bó.

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.