Tornar

Motor d'Esquefa

Codi
15
Denominació
Motor d'Esquefa
Municipi
ALCÀSSER
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
Els Garroferals
Data construcció
Ca. 1910
Accés tradicional
Camí de la Pedrera.
Nou accés
E-15.
Estat contexte
Mal estat.
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

El motor d'Esquefa o Hort d'Esquefa es troba molt prop del motor de Cervelló, dins el terme municipal d'Alcàsser, entre la carretera E-15 i el Barranc dels Garroferals
És un motor igual que el de Cervelló, d'ús privat, per a regar les terres del seu propietari, i està acompanyat d'altres edificacions com la cala de l'amo i la vivenda de l'estager o encarregat del motor i les terres
En aquesta època el cultiu de la taronja pren molta importància i prestigi gràcies als beneficis econòmics que comporta, aixó és traduirà en l'aparició d'una burguesia terratenient que invertirà en el conreu de la taronja i que a més aprofitarà les seues terres per a construir casetes o grans residències per a l'estiueig, són els que s'anomena horts de tarongers
El motor pròpiament dit, és de planta quadrada i està construit en obra de rajola, separat de la resta d'edificis. És de reduides dimensions i allotja en el seu interior el maquinari. L'alçat és d'un sol nivell, sense finestres i amb una sola porta d'accés. El remat de la façana i la torreta per a la comesa elèctrica han estat dotades d'una senzilla decoració que li donen un cert aspecte distinguit en consonànci amb la casa del propietari
L'edifici principal és la residencia dels propietaris de planta quadrada, amb dos altures i sostre pla de terrassa. La vivenda està construida en obra de rajola massissa i revestiment de calç. La façana a patit algunes transformacions. A la planta baixa hi ha al centre la porta d'accés original ja que posteriorment s'ha construit un altra amb escalinata semicircular i flanquejada per pilastres, que actualment està cegada. Al primer nivell hi ha quatre finestres idèntiques, amb portes i persianes de fusta amb les seues llindes i brancals remarcats per una sanefa color blau que les emmarca. El reamat de la façana és una balaustrada entre pìlars. La mateixa estructura apareix en la façana de la part posterior, amb finestres en lloc de porta a la planta baixa. Aquesta façana també presenta alguns canvis com el cegament parcial d'algunes finestres i l'afegit d'una xicoteta porxada amb sostre d'uralita i pilars de ciment
Adosada a l'edifici principal es troba la bassa que acumula l'aigua per al regadiu que extrau el motor i unes dependències per a la vivenda de l'estager i el magatzem de eines i maquinari del camp. Aquest edifici ha patit moltes transformacions i no presenta cap estructura ni composició definida degut a les nombroses intervencions, afegits, ampliacions, remodelacions, etc. És un edifici de planta rectangular construit en obra de rajola massissa, amb coberta d'una vessant en teula àrab
El conjunt dels edificis està envoltat per una tanca construida en obra de rajola i decoració de pilars, amb una porta de ferro, aliniada amb la porta d'accés de l'edifici principal
Tot i que la composició i la decoració dels edificis és molt senzilla, dona al conjunt un aspecte distinguit per a la seua funció principal d'explotació de les terres
Actualment es troba en estat d'abandonament, sense cap de les funcions originals i molt deteriorat per les nombroses intervencions i ampliacions que han afectat a l'estructura dels edificis
El que millor es conserva és la caseta del motor encara que també ha estat transformada interior i exteriorment ja que s'ha substituit l'antiga porta per una més xicoteta de ferro

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.