Tornar

Motor de Cervelló

Codi
17
Denominació
Motor de Cervelló
Municipi
ALCÀSSER
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
Els Garroferals
Data construcció
Ca. 1902
Accés tradicional
Camí de La Pedrera
Nou accés
E-15
Estat contexte
Mal estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

El motor de Crevelló es troba encara dins el terme d'Alcàsser però molt prop de Picasent, entre la carretera E-15 i el Barranc dels Garroferals
És un dels primers motors construits per a l'extracció de l'aigua de caràcter privar, data del 1902. El motor està dins de les terres de l'amo, que són les que ha de regar
En aquesta època el cultiu de la taronja pren molta importància i prestigi gràcies als beneficis económics que comporta, aixó es traduirá en l'aparició de una burguesia terratinent que invertirà en el conreu de la taronja i que a més aprofitarà les seues terres per a construir casetes o grans residències per a l'estiueig, són els que s'anomenan horts de tarongers
Aquest motor forma part d'un conjunt d'edificis en el que es troben les funcions característiques d'aquests horts de tarongers. En primer lloc es troba el motor , edifici on hi ha el pou i tota la maquinaria per a l'extracció de l'aigua per al reg, que va a parar a la bassa. Al costat del motor està la casa de la persona encarregada del seu funcionament, que a més s'encarregava de l'administració de les terres, era l'estager. En un primer moment açi vivia tota la familia que participava al complet en les taques del camp i en el manteniment de la casa dels amos situada just davant del motor, i que era ocupada per la familia del propietari, sobretoro durant els mesos d'estiu, o determinades festivitats
L'edifici que allotja el pou, el motor i la vivenda de l'estager forma un sol bloc de planta rectangular amb diferents dependències comunicades entre si. Totes són d'una sola altura excepte la part destinada a la vivenda de l'estager que està construit en dos nivells
Són edificis construits en un principi en maçoneria i que poc a poc introdueixen la rajola massissa, primer per a reforçar les cantonades i la lligada dels murs, després per a fer edificis complets, i més tard, en ampliacions posteriors la rajola massissa serà substituida per la rajola buida i pel ciment. Les cobertes son d'una sola vessant i els materials utilitzats son buigues i biguetes de fusta amb entabacat i teula àrab, que posteriorment s'han substituit en alguns casos per planxes d'uralita. Per a portes i finestres s'ha utilitzat la fusta i les reixes de ferro com a protecció. Algunes portes han estat substituides per altres metàl.liques. Aquest primer conjunt d'edificis es completa amb un espai lateral arraserat, amb un llar i una cuina, ja que la major part del temps i tasques quotidianes es feien fora de la casa. La façana principal destaca pel seu remat escalonat en forma d'almenes
A la part de darrere es troba la bassa, de gran tamany, per a guardar l'aigua i distribuir-la per al reg
La vivenda dels propietaris de les terres es troba davant mateix del motor i la vivenda de l'estager. És un edifici de planta quadrada amb dos altures i coberta de dues vessants de teula àrab. Està construit en obra de rajola i ha sofert algunes remodelacions com el cegament d'algunes portes i finestres, i la construcció a la part de darrere d'una porxada i d'un magatzem al costat, fets amb materials més moderns com ciment, rajola buida i uralita. L'edifici presenta una estructura i decoració semzilla però que resalten la seua funció residencial i la categoria social de propietari. La façana presenta una composició típica de les construccions més antigues ja que poc a poc aquestes cases dels propietaris dels horts dels tarongers incorporaran gran quantitat d'elements arquitectònics i decoratius. La porta d'accés de gran tamany es troba al centre i a sobre hi ha una xicoteta balconada de ferro amb una finestra a cada costat. El remat de la façana és un ampit fet en rajola buida circular que s'utilitza com element decoratiu fent diferents convinacions
Actualment, el motor encara manté la seua funció amb les noves adaptacions per als nous sistemes de reg com el de goteig i es mantenen algunes estances com a magatzem de material. Tot i aixó la persona encarregada del funcionament del motor no viu açí i els propietaris tmpoc fan servir la seua casa com a vivenda, ja que els edificis estàn en molt mal estat, amb algunes parts enderrocades i totalment abandonats

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble