Tornar

Escorxador Vell, C/ Portal de la Montanyeta

Codi
18
Denominació
Escorxador Vell, C/ Portal de la Montanyeta
Municipi
ALCÀSSER
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
C/ Portal de la Montanyeta, 45
Barri
El Pouet
Data construcció
1945
Accés tradicional
Camí del Pouet
Nou accés
C/ Portal de la Montanyeta
Estat contexte
Bon estat
Referència catastral
9810402
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Escorxadors
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

El Centre d'Informació Juvenil es troba al carrer Portal de la Montanyeta, al costat de la Cooperativa Agrícola de "San José", a les afores del núcli urbà d'Alcàsser i en el camí que du al barranc de Picassent
En aquest lloc es va construir al 1886 el primer escorxador de la població. Més tard, al 1927 es construiría en el seu lloc el nou llavador, que desprès seria enderrocat per construir l'edifici de les escoles municipals que actualment ocupa el Centre d'Informació Juvenil
La planta de l'edifici és rectangular. L'alçat és d'una sóla planta amb coberta de dues vessants rajola amb revestiment i capa de pintura
La façana, amb socolada, presenta una sola obertura, que correspon a la porta d'accés, emmarcada per una banda que recorre els brancals i la llinda de la porta. El remat d'accés, emmarcada per una banda que recorre els brancals i la llinda de la porta. El remat de la façana és un gran frontó curvilini amb diferents montllures que remarquen el seu perfil i que allotja en la part central un escut amb les quatre barres, corona i garlanda de llorer
Coronant l'edifici apareixen tres gerres de gallons col.locades una al centre i les altres dues als extrems de la façana. Tot i que és d'una gran senzillesa decorativa, es veu la influència de l'eclecticisme que en aquest cas reflexa una tendència del modernisme popular
L'edifici ha estat recentment rehabilitat per allotjar les noves dependències del Centre d'Informació Juvenil i s'han fet algunes transformacions com la substitució de la coberta de teula àrab per planxes d'uralita, substitució de la porta d'accés, abans de fusta, per una de ferro i restauració de la façana
El seu estat de conservació és bo i mostra l'estuctura original de l'edifici construit en 1945

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.