Tornar

Fabrica de Matalassos, C/ Stma Trinitat 96-C/ Colón 11

Codi
21
Denominació
Fabrica de Matalassos, C/ Stma Trinitat 96-C/ Colón 11
Municipi
ALCÀSSER
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
C/ Stma. Trinitat, 96; C/ Colón, 11.
Data construcció
1940 ca.
Accés tradicional
Camí de la Coma.
Nou accés
C/ Colón.
Estat contexte
Bon estat.
Referència catastral
0106418
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Magatzems industrials
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest magatzem està situat en la cantonada del carrer de Colón amb el carrer de la Santíssima Trinitat, fent xamfrà, per on antigament hi havia el camí vell de Silla i que passa a convertir-se en la zona d'eixample de la població, lloc on es localitzen la majoria de comerços i primeres indústries d'Alcàsser. Normalment la ubicació dels magatzems coincideix amb les principals vies de comunicació i amb les zones d'eixample de les poblacions.
Va ser construit cap al 1950 i des d'un primer moment fou destinat a la fabricació i magatzem de matalassos. Actualment es dedica a la producció tèxtil.
Segueix la tipologia de fàbrica de pisos, que comporta una distribución de l'espai adequada per a les indústries de tèxtil. La seua planta es trapezoidal i s'alça en tres altures més la planta baixa. Està construit en obra de rajola amb revestiment, i a més s'incorpora l'ús de ciment i porlam.
Les finestres són finestres partides en dos o tres trams amb persianes de fusta.
La composició de la façana aprofita la seua situació de xamfrà per donar continuitat a tot el conjunt.
A la planta baixa hi ha dues portes d'accés de gran tamany per a facilitar la càrrega i descàrrega de mercaderies, cadascuna dona a un carrer, flanquejades per finestres amb persiana de fusta, protegides per una reixa de ferro amb decoració de formes ondulants.
Sobre la planta baixa hi ha un volat que és la base sobre la qual s'alcen els tres nivells superiors. Tots tres segueixen una unitat estructural i decorativa marcada per les finestres, amb un eix central que recau sobre la mateixa cantonada.
El remat de la façana és un mur que fa de ampit amb diferents trams marcats per pilastres coronades amb diferents escultures alegòriques. Coincidint amb l'eix central l'ampit canvia la seua decoració i apareix coronant l'edifici una gran escultura central de caràcter simbòlic que és un casc alat sobre una torre de ferro envoltada de diferents elements alusius a la industrialització. Aquest casc alat s'agafa com emblema de la fàbrica i es repeteix sistemàticament col.locat sobre cadascuna de les portes i finestres de la façana.
En un dels racons de la façana recaient al carrer Santíssima Trinitat hi ha una xicoteta porta de fusta on es troba l'escala elicoidal que dona accés als diferents pisos.
Els tres nivells presenten un espai totalment diàfan, sense compartiments, estructurat per columnes estriades de forma elicoidal.
L'edifici segueix la tendència decorativa i arquitectònica de l'Art Déco amb gran simplicitat de línies, molt funcional, i elements decoratius, d'influència clàssica, molt senzills, que marquen el ritme compositiu de la façana juntament amb les finestres.
No s'han produit grans transformacions. A la planta baixa han estat tapiades dues finestres i s'han perdut algunes de les escultures que coronaven l'edifici.
En general l'edifici conserva l'estructura original tant exterior com a l'interior i el seu estat de conservació és regular pels problemes d'humitats i desprendiment de l'arrebossat del mur, tot i que no presenta importants danys estructurals.

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.