Tornar

Pou-Sènia de l'Aliaga

Codi
23
Denominació
Pou-Sènia de l'Aliaga
Municipi
ALCÀSSER
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Ubicació
Camí rural, pk 600+680.
Barri
L'Aliaga.
Data construcció
Principis segle XIX.
Data transformacions
Segle XX.
Accés tradicional
Camí rural.
Edifici instal·lació
Pou i sínia.
Estat contexte
Derruit per excavació d'una plataforma.
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua - Sènies
Autor
José Luis Ferre Castelló
Data
27/01/05
Notes
Seguiment arqueològic Projecte de Construcció de Plataforma Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, subtramo VI: Alcacer-Valencia.
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Pou de sínia per a extraccions d'aigües subterrànies, de forma ovalada i amb calapeus per a permetre la seua neteja. Construit en maçoneria tan sols presenta enlluit de morter de calç a l'interior. Les seues dimensions són de 1,25 x 3,85. Els murs tenen una amplària de 50 cm, mentes que les rajoles de la falsa volta, compostes per 5 fileres d' enrajolat, són de 30 x 15 x 3 cm. Part d' ell ha sigut destruit degut a l' excavació de terres com s'observa en el tall de localització.
Segons fonts orals va deixar de funiconar amb l'arribada de la Sèquia Reail del Xúquer a principis del segle XIX. Per tant el datarem com anterior al segle XIX.
Gran part del pou queda fóra d' afecció ja que es troba al límit de la plataforma. Segons fonts orals pertenyía a la denominada "Finca de los Curas" la qual servía per a irrigarla en la seua totalitat a falta de la construcció de noves sèquies.

Croquis

Foto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.