Tornar

Fàbrica de Taulers La Xapa

Codi
3
Denominació
Fàbrica de Taulers La Xapa
Municipi
BENETÚSSER
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
C/ Major, 11-15
Data construcció
Ca.1925 - ca.1950
Data transformacions
1950 ampliació i transformació en fàbrica de xapa
Accés tradicional
C/ Major
Edifici instal·lació
Fàbrica i naus
Estat contexte
Bo
Referència catastral
4171601
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Fàbriques
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Ens trobem davant un complex industrial que té els seus orígens en una indústria construida cap a l'any 1925. D'aquesta primera construcció ens queden dues naus i la ximeneia. Durant la Guerra Civil la fàbrica va ser encautada i destinada per a la producció de material bèl.lic
Cap a 1950 aquest conjunt assoleix el seu aspecte actual quan es transforma en un complex industrial destinat a la producció de xapes, d'allí el nóm amb el qual es coneix a nivell popular. A les primitives naus s'adossen una sèrie de crugies paralel.les recaients al carrer major i al carrer Francisco Almarche de tres i dues plantes respectivamente. A la planta baixa se localitzava la maquinaria per a laminar la fusta per a fer xapa i les plantes superiors eren destinades per a secadors, d'allí les finestres mallorquines per a facilitar la ventilació dels interiors. A l'entrada de les naus es localitzen dos fosses de quatre metres de profunditat per a bollir la fusta abans de procedir al seu laminat, junt a la qual es troba la ximeneia. Una de les foses, la més antiga té les parets de maçoneria feta de morter de calç, mentre que l'altra més nova té les parets de rajola
Estructuralment els espais diàfans estan construits a abse de pilars de rajola que sustenten unes bigues de formigó armat, sobre el qual recolza el forjat fet de biguetes de formigó pretensat i revoltons prefabricrats. Les cobertes són d'armadures metàl.liques que sustenten una coberta de teula alacantina
D'altra banda les cobertes de les naus primitives del complex són d'armadures de fusta, que sustenten una coberta de teula alacantina amb llucernaris
Integrats en la planta baixa del complex fabril podem trobar els despatxos de direcció
Dins aquest complex cal destacar també el xalet del propietari rodejat per un jardí interior, amb trets arquitectònics de l'art decó, que junt a la ximeneia constitueixen els únics elements protegits del conjunt. També al cantó entre els carrers Francisco Almarche y Marqués del Túria, podem trobar uns dos habitatges més, els trets arquitectònics dels quals responen també a l'estil decó

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble