Tornar

Motor Casa Reynal

Codi
1
Denominació
Motor Casa Reynal
Altra denominació
Motor del Polió (Terrasit)
Municipi
BENIPARRELL
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Ubicació
Camí del Polió
Barri
El Poliol
Ús primitiu
Público
Ús actual
Público
Data construcció
Ca. 1930
Accés tradicional
Camí del Polió
Edifici instal·lació
Motor de agua
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Notes
Según el catálogo de BBEE se propone su protección parcial como Bien Catalogado Ficha revisada a partir del PLAN GENERAL DE BENIPARREL. CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS (año 2010)
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Ens trobem davant un edificació de planta quadrangular alçada amb murs de rajola revestida amb morter i coberta de teula alacantina a dos faldons recolzada sobre una estructura de biguetes de fusta, el cap de les quals, que estan tallats en forma de pit de colom, sobreeixen formant el ràfec
Únicament presenta obertures en les façanes anterior i posterior
A un costat trobem la torre per a la comesa elèctrica, de planta quadrad, i coberta de quatre faldons amb troços de ceràmica, inspirada clarament en els repertoris decoratius modernistes, tal i com és freqüent en molts motors d'aquesta época, però que no ens han arribat per haver patit transformacions. En la part posterior vegem altra torre, construida posteriorment, que és la que actualment serveix el motor
Sobre una del es parets mitgeres trobem un plafó de taulells ceràmics que ens indica l'empresa que va instal.lar el motor
El pou artesà es troba en entre el mur de la façana davantera, per la qual cosa la meitat de la seua planta és visible des de l'exterior junt a la porta d'entrda. En la part posterior trobem un respirall per facilitar l'eixida de l'aire de les tuberies i evitar que rebentaren a causa d'una excessiva pressió

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.