Tornar

Motor del Marqués

Codi
2
Denominació
Motor del Marqués
Municipi
BENIPARRELL
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
Barranc Nou
Barri
El Poliol
Ús primitiu
Industrial
Data construcció
Ca. 1930
Accés tradicional
Camí del Polió
Estat contexte
Regular
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Notes
Según el catálogo de BBEE se propone su protección parcial como Bien Catalogado Ficha revisada a partir del PLAN GENERAL DE BENIPARREL. CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS (año 2010)
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Ens trobem davant d'un edifici de planta quadrangular alçat amb murs de rajola vista, amb elos cantons remarcats en forma de carreus, i coberta de teula alacantina a dues vessants recolzada sobre una estructura de biguetes de fusta. Originalment esta coberta era de teula àrab, tal i com ho podem apreciar a les restes que encara podem veure darrere de la torreta del transformador. A l'altura del ràfec, l'edifici es remata perimetralment per una motllura de rajola que contè una faixa de taulells ceràmics, molts dels quals han desaparegut. Aquesta faixa fa que a les parets mitgeres s'emfasitze el frontó format per les dues vessants de la coberta. Actualment l'estructura de les obertures es troba prou alterada
A un costat de la façana trobem la torreta per a la comessa elèctrica, cosntrucció de paret de rajola de planta quadrada i coberta a quatre vessants rematad per una bola de ceràmica vidriada. Presenta un afixa de taulells ceràmics igual que la que envolta la caseta
Posteriorment a la caseta que tanca el motor s'han adossat altres cosntruccions per un lateral i per la part posterior
A un costat trobem una bassa elevada de reduides dimensions on anava a parar l'aigua que es bombejava del pou, per a des d'allí poder regar algunes parcel.les

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.