Tornar

Caseta de Aperos, Borde Vertedero (Caseta d'Apers, Vora l'Abocador)

Codi
27
Denominació
Caseta de Aperos, Borde Vertedero (Caseta d'Apers, Vora l'Abocador)
Municipi
CATARROJA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Ubicació
Camí rural, junt a l' abocador.
Direcció
Polígono 1, parcela 30
Barri
Pedrera
Data construcció
S. XX
Accés tradicional
Camí rural, junt a l' abocador.
Edifici instal·lació
Una caseta.
Estat contexte
Regular
Referència catastral
46096A001000300000ZB
Tipologia
Edificis - Edificis agropecuaris - Magatzems
Autor
José Luis Ferrer Castelló.
Data
27/01/05
Notes
Seguiment arqueològic Projecte de Construcció de Plataforma Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, subtramo VI: Alcacer-Valencia. Queda fóra de l'obra a uns escassos metres de la traça, no serà afectada en les futures obres FICHA REVISADA EN EL AÑO 2010 ( PLAN GENERAL DE CATARROJA CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS)
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Caseta de camp en rajoles cara vista i sostre a quatre aigües.

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.