Tornar

Estació del Trenet

Codi
1
Denominació
Estació del Trenet
Municipi
PAIPORTA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
Av. Francesc Ciscar
Barri
El Colocó
Data construcció
Ca. 1893
Data transformacions
Ca. 1980
Accés tradicional
Camí de Santa Ana
Nou accés
Av. Francesc Ciscar
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis del transport - Estacions de ferrocarril
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquesta estació es localitza a les afores del nucli urbà de Paiporta. Va ser construida abans de 1893 quan es va posar en funcionament la línia entre València i Torrent
Es un edifici de planta rectangular, situat de manera paral.lela a un costat de les vies on es troben les andanes. L'estructura de l'edifici és prou senzilla : es basa en un mur de càrrega perimetral de rajola, i tres pilars al centre que sustenten una coberta a quatre vessants de teula alacantina sobre estructura de fusta. Cal destacar la disposició simètrica de les obertures exteriors pel que fa al conjunt de l'edifici, ja que s'obrin de la mateixa manera en cadascun dels costats paral.lels
En el seu origen, tal i com podem veure al projecte original, una de les meitats estava ocupada per la sala d'espera per a viatgers, mentre que l'altra es destinava a vivenda del personal de l'estació, amb els corresponents elements com ara la cuina, rebost, cambra de bany, menjador, etc
L'estació també tenia un altra dependència per a despatx de billets, amb accés directe des de l'andana. La seua distribució interior era la mateixa que la d'altres estacions de la mateixa categoria com ara Picanya o Picassent. Cap a 1980, tot coincidint amb la modernització de la línia, el sòl de l'estació va ser soreelevat per tal d'igualar-lo amb el de les noves anadanes, amb la qual cosa es van modificar les proporcions de les obertures. També els murs van ser arrebossats amb morter de ciment i graves
A diferencia de les altres estacions de la línia cosntruides durant la primera etapa presenta la coberta a quatre vessants, i a més empra com a material la teula alacantina, per la qual cosa cal pensar que la seua coberta haja estat modificada en posterioritat a la seua construcció

Croquis

Foto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.