Tornar

Rajolar de Bauset-Museu de la Rajoleria

Codi
4
Denominació
Rajolar de Bauset-Museu de la Rajoleria
Municipi
PAIPORTA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
C/ Enrique Reig, 3
Barri
El Pedregal
Data construcció
1921
Data transformacions
1998-1999
Accés tradicional
Camí del Convent
Nou accés
C/ Enrique Reig
Edifici instal·lació
Antic rajolar
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Fàbriques
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

El Rajolar de Bauset, també anomenat fàbrica de rajoles i teules. El Pilar, sorgeix com a conseqüencia de l'auge cosntructiu que hi ha las anys 20 a València i les poblacions veines. La fàbrica va ser construida a l'any 1924 per Ambrosio i abelardo Martínez, veins de Paiporta. Antigament quedava fora del poble, però actualment estpa integrada dins la població, delimitada pels carrers d'Enric Reig, Poeta Llorente, Palleter i Alfafar
La fàbrica es distribuia en els següents espais : El terrer: lloc d'on s'extraia l'argila per a modelar les rajoles i teules; Les basses : dues grans basses d'aigua que, al seu torn, alimentaven unes altres de més xicotetes; Les eres: espai a l'aire lliure on el rajoler pestava i modelava les rajoles i les teules; Els assecadors: dos construccions amb sostrada a doble vessant situades a un costat i l'altre del forn i destinades a magatzemnar els materials abans i després de la cuita; El forn: forn de secció continua dissenyat per l'enginyer Friedrich Hoffmann i que va començar a generalitzar-se en Espanya durant la primera dècad del segle XX. Constava d'una nau més xicotetes que donen a les façanes laterals de l'edificcació, i la superior, amb coberta a doble vessant destinada al cotrol i l'alimentació de la bòbila; El fumeral: construit per Abelardo Martínez, constituia el tir del forn
En 1997 comença la rehabilitació de la fàbrica per tal de donar-li un ús cultural i finalment es constituixen com a Museu de la Rajoleria de Paiporta, aprofitant les edificacions que quedaven en peu : el rajolar i la part inferior de l'edifici que allotjava el forn. La part superior ha estat reconstruida seguint l'estructura original amb coberta a dues vessants sobre estructura de bigues de fusta i tirants de ferro amb entabacat i teula àrab

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.