Tornar

Pou de Sant Bernat

Codi
5
Denominació
Pou de Sant Bernat
Municipi
PAIPORTA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
Cotelles
Data construcció
1925
Accés tradicional
Assador dels Bous
Nou accés
Carretera a Catarroja
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

El motor de Sant Bernat es troba al camí de l'Assagador dels bous, també anomenat camí del Malpas
Aquest motor, dins de la part d'horta de Paiporta, es va construir al 1925 ja que altres prous cosntruits anteriorment es secaren ràpidament
És propietat de la societat civil del Pou de Sant Bernat, que distribueis les despeses segons les accions i l'extenció de terra regada
L'estructura del motor és molt sencilla i caràcteristica de la majoria dels pous. L'edifici és de planta rectangular, d'un sol nivell i amb coberta de dues vessants de teula àrab sobre sostre fet de bigues i biguetes de fusta. Els murs de càrrega són de maçoneria, les portes i finestres de rajola massissa i la torreta a la comesa elèctrica de rajola buida amb lluit d'arena. Tot emblanquinat de calç
A l'interior es troba la maquinaria i un xicotet habitacle per al motorista que abans també vivia ací
La façana principal mostra l'estructura caracteristica amb porta al centre i una finestra a cada costat. La llinda de la porta i finestres està remarcada per un arc escarsser lleugerament en relleu. A sobre de la porta hi ha un retaule amb la imatge del Sant a qui s'encomena la protecció del pou i un rotul amb el nom i la data de construcció, tots dos fets amb rajolets de ceràmica
Les finestres estan tapades amb reixa de ferro de forja i portes de dues ventalles de fusta. La porta d'accés, abans de fusta, ha estat substituida per una metal.lica
El motor encara continua en funcionament. Tot i que ha canviat el maquinari a l'interior, conserva la seua estructura i aspecte original en bon estat

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.