Tornar

Pou de Sant Roc

Codi
7
Denominació
Pou de Sant Roc
Altra denominació
Enderrocat
Municipi
PAIPORTA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
Cotelles
Data construcció
1913
Data transformacions
Ca.1980
Accés tradicional
Assagador dels Bous
Nou accés
Carretera a Catarroja
Estat contexte
Regular
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

El motor de Sant Roc es troba a la partida rural de Cotelles, dins el terme municipal de Paiporta, en el camí anomenat Assagador dels Bous i molt prop del motor de Sant Bernat
El pou es va cosntruir al 1915, és un dels primers que es construiren a la part de l'Horta de Paiporta
La major part dels motors, com aquest, son propietat de societats civils, que ditribieixen les despeses segons les accions i l'extenció de terra regada
L'estructura del motor és idèntica a la del pou veí de Sant Bernat. L'edifici és de planta rectangular, d'un sol nivell i amb coberta de dues vessants de teula àrab sobre sostre fet de bigues i biguetes de fusta. Tota la cosntrucció s'ha fet amb rajola massissa
Adossat a l'edifici principal hi ha un altre cos més baixet amb coberta d'una vessant en teula àrab sobre estructura de bigues i biguetes, també cosntruit en obra de rajola, que formaria part del conjunt original amb la funció de magatzem
El més curiós és que en aquest cas la torreta per a la comesa elèctrica ha estat cosntruida en rajola massissa adossada a un lateral de l'edifici i cosntruida des de terra, de secció quadrada i més ampla de lo norma amb coberta de dues vessants en teula àrab
A l'interior es troba la maquinaria i la vivenda del motoriste que s'encarregava del manteniment del pou. La façana principal, igual que el motor de Sant Bernat, conserva l'estructura típica : porta al centre i una finestra a cada costat. En aquest cas una de les finestres queda oculta per una construcció afegida posteriorment. La llinda de la porta i finestres està remarcada per un arc escarsser lleugerament en relleu. A sobre de la porta hi ha un retaule amb la imatge de Sant Roc i un rotul amb el nom i la data de construcció, tots dos fets amb rajolets de ceràmica
Les finestres estan tapades amb reixa de ferro de forja i portes de dues ventalles de fusta. La porta d'accés, també és de dues ventalles i feta de fusta
S'han afegit dos cosos adossats a l'edifici, cosntruits posteriorment i que oculten l'estructura original. El motor ja no està en funcionament i el seu estat de conservació és regular

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.