Tornar

Cementeri Municipal Vell

Codi
8
Denominació
Cementeri Municipal Vell
Municipi
PAIPORTA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
Cotelles
Data construcció
1914
Accés tradicional
Assagador dels Bous
Nou accés
Carretera a Catarroja
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Construccions funeraries - Cementeris
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

El Cementeri Vell de Paiporta es troba el camí de l'Assagador dels Bous, apartat del nucli urbà, al costat de la carretera que va de Catarroja. Es va construir al 1914, i presenta la mateixa disposició i estructura que el cementeri nou
Es tracta d'un recinte murat, sense coberta, de planta rectangular. Els murs que envolten el lloc destinat a soterraments, combinen l'obra de maçoneria i de rajola massissa, amb la façana principal tota emblanquinada. La porta d'accés, situada al centre de la façana principal, destaca per la seua decoració. La porta de ferro està emmarcadaper dues pilastres i la llinda de la porta. A sobre s'alça un frontó triangular entre dos pinacles amb un timpà semicircular que inclou un ventall fet de ferro de forja. Sobre la porta apareix l'any de construcció i sota el timpà hi ha un rotul de rajolets que indica el nom. Coronant el frontó apareix una xicoteta creu de ferro
L'accés a l'interior es fa per la porta principal que dona a un xicotet vestibul amb dependències per a la gestió del cementeri. Davant mateix del vestíbul naix el camí flanquejat per xiprers que structura l'espai i la circulació per l'interior del cementeri. D'aquesta manera queda dividt l'espai en quadrants als soterraments en terra, i queden els soterraments en terra, i queden els soterraments per agrupació de ninxols adossats al mur perimetral. Els ninxols estan construits en rajola massissa, tots iguals, ocupant tot el llenç del mur que està rematat per a una xicoteta cornisa de poca volada, feta en rajola, que els protegeix. La presència de mausoleus és escasa i segueixen una mateixa tipologia, construits en rajola massissa, amb porta adintellada i frontó triangular
Posteriorment s'han fet algunes ampliacions pels laterals d'escas volum. L'estat de conservació és bo. Actualement ja està coberta la seua capacitat i tot i que encara està en servei la funció de cementeri la realitza actualment el que es va construir posteriorment al 1927 en la partida del Salt del Llop amb una estructura molt pareguda

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble