Tornar

Pont Sobre el Barranc de Xiva

Codi
9
Denominació
Pont Sobre el Barranc de Xiva
Municipi
PAIPORTA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Data construcció
Ca.1930
Accés tradicional
Senda de l'Alqueria de Parra
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Camins i carreteres - Ponts carreteres
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest pont va ser construit per la Diputació Provincial de València al voltant de l'any 1930, moment en el qual també es construeix un pont similar en la localitat veina de Picanya
El barranc dividia dos nuclis, un de regadiu i un altre de secà, un més antic al voltant de l'esglèsia i un a l'altre costas, on estava l'antic convent de Sant Jaquim i els barris de les Cases Noves de Torrent i La Florida, que va ser agregades al municipi. Aquest pont, va ser, juntament amb la construcció del pont del ferrocarril el primer pas cap a l'acostament urbanístic real d'ambdos nuclis de població, acostament que ha constinuat amb la construcció de noves passarel.les i altres ponts
Es tracta d'un pont de llosa, de carretera, fet de formigó. Té tres pilars centrals, de seccions rectangulars amb els costats menuts en semicircunferència, sobre els quals descansa la llosa de formigó reforçat amb biguetes de ferro per al tràfic de vehicles i vianants. Les baranes originals no es conserven i en el seu lloc apareixen unes altres de metàl.liques, amb alguns trams d'ampit fet de formigó
El seu estat de conservació és bo i actualment encara s'utilitza per al tràfic de vehicles i vianants encara que ha vist reduida la seua circulació gràcies al pont construit a l'altre costat de la població que desvia gran part del tràfec cap a València

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble