Tornar

Fesa i Motor de Barrina

Codi
1
Denominació
Fesa i Motor de Barrina
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
Els Olivars
Data construcció
Ca.1950
Accés tradicional
Camí d'Alcàsser al Molí de Forés
Edifici instal·lació
Caseta de compuertas
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar (dir.)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest conjunt està format per dues casetes de fesa que es troben al tram principal de la Séquia Reial del Xúquer i dos motors que eleven l'aigua cap a una superficie de reg més alta que la del propi caixer de la séquia
La caseta de fesa és una tipologia de construcció vinculada a les infraestructures de reg d'una séuia, poc freqüent a l'Horta regada pel Túria
Consisteix en una xicoteta edificació a cavall sobre el naixement d'una derivació de la séquia amb la finalitat de mantindre el control de l'aigua que discorre per la derivació en les mateixes mans que detenen el control de la porta de la fesa. Per tant ens trobem davant una construcció realitzada en sèrie al llarg del recorregut de la séquia responent a uns models bàsics
Aquestes dues feses responen a un model idèntic. Es tracta d'una construcció de planta quadrangular de murs de rajola revestida amb morter de ciment que s'assenta sobre un sòcol del mateix material. En un dels costats s'obri la porta de ferro. La coberta és a quatre vessants de teula àrab i es remata amb una bola de ceràmica vidriada. El ràfec està format per tres fileres de rajola plana revestida de morter. A les parets laterals presenta unes petites obertures per afavorir la ventilació interior, mentre que al costat on s'obri la porta apareixen dos plafons ceràmics amb els noms de la séquia de 1940, que és el que s'ha vingut utilitzant fins l'actualitat. Es tracta d'un model construit amb posterioritat al de la séquia del Romaní (Picassent) o la de Beniparrell (Alcàsser) on el sòcol de carreu ha estat substituit per rajola revestida, com a conseqüència del progressiu encariment de la ma d'obra en la construcció
Junt a cada caseta de fesa trobem respectivament un motor mogut per electricitat que pren l'aigua de la mateixa fesa i la bombeja cap a terres més altes. Es tracta de construccions que responen a un model prou semblant de planta rectangular amb una torre per a la comesa elèctrica i coberta a dues vessants de forjat de fusta i teula àrab sobre entabacat de rajola. Un dels motors presenta un respirall de gran alçada. Els murs són de rajola revestida de morter de ciment. Per les seues característiques podem datar aquestes construccions durant la dècada dels cinquanta del segle XX
La seua presència representa una evolució de les antigues sènies que, situades sobre el llit de la séquia, servien per elevar l'aigua cap a zones altes, com és el cas de les de Santa Bàrbara i Sant Antoni de l'Alcudia que han estat posteriorment substituides per motors. Per tant la introducció de motors en algunes feses va suposar a partir de la segona meitat del segle XX l'amplació de la superficie de reg de la séquia, com va ocorrer en aquest cas de la fesa de la Barrina

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.