Tornar

Fesa de la Sèquia del Romaní

Codi
2
Denominació
Fesa de la Sèquia del Romaní
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
La Coma
Ús primitiu
Público
Ús actual
Público
Data construcció
Ca.1940
Accés tradicional
Camí del Moli a Benifaió
Edifici instal·lació
Caseta de compuertas
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar (dir.)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La caseta de fesa és una tipologia de construcció vinculada a les infraestructures de reg d'una séquia, poc freqüent a l'Horta regada pel Túria
Consisteix en una xicoteta edificació a cavall sobre el naixement d'una derivació de la séquia amb la finalitat de mantindre el control de l'aigua que discorre per la derivació en les mateixes mans que detenten el control de la porta de la fesa. Per tant ens trobem davant una construcció realitzada en sèrie al llarg del recorregut de la sèquia responent a uns models bàsics
Aquest conjunt està format per dues feses, junt a les quals es localitza la caseta del guarda de la séquia, junt a una xicoteta pinada davantera
Aquestes feses es troben al caixer principal de la séquia. Responen a una construcció de planta quadrangular de murs de rajola revestida amb morter de ciment. La fesa de la Séquia del Romaní s'assenta sobre un sòcol de carreu, mentre que la fesa del Minat ho fa sobre un sòcol de maçoneria vista. En un dels costats s'obri la porta de ferro. La coberta és a quatre vessants de teula àrab rematada amb una bola de ceràmica vidriada, en ambdós casos prou deteriorades. El ràfec està format per tres fileres de rajola plana. A les parets laterals presenta unes petites obertures per afavorir la ventilació interior, que es tanquen amb gelosies ceràmiques. Sobre la cara on es troba la porta trobem dos plafons ceràmics, un d'ells amb el nom de la séquia, i l'altre amb el nom de la fesa
Junt a les feses trobem la caseta del guarda de la séquia, que era qui tenia el control sobre les feses. Es tracta d'una construcció prou senzilla de planta rectangular amb coberta de teula alacantina a dues vessants, amb la porta d'accés orientada al sud, on al seu interior trobem un habitatge
Aquestes feses representen un model prou recent, possiblement projectat a ran de la reforma de la séquia de 1940, que és el que s'ha vingut utilitzant fins l'actualitat

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.