Tornar

Fesa, Camí de la Coma

Codi
4
Denominació
Fesa, Camí de la Coma
Altra denominació
(dos estructures localitzades a curta distància)
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
La Coma
Ús primitiu
Público
Ús actual
Público
Data construcció
Ca.1790
Accés tradicional
Camí de la Coma
Edifici instal·lació
Caseta de compuertas
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar (dir.)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La caseta de fesa és una tipologia de construcció vinculada a les infraestructures de reg d'una séquia, poc freqüent a l'Horta regada pel Túria
Conssiteix en una xicoteta edificació a caball sobre el naixement d'una derivació de la séquia amb la finalitat de mantindre el control de l'aigua que discorre per la derivació en les mateixes mans que detenten el control de la porta de la fesa. Per tant ens trobem davant una construcció realitzada en sèrie al llarg del recorregut de la sèquia responent a uns models bàsics.
Aquest exemple és una construcció de planta quadrangular de murs de rajola aparellada a pam i mig. Un dels quatre costats està ocupat per la porta d'accés, l'obertura de la qual s'allinda amb un arc pla de rajola. La coberta és a dues vessants de rajola plana aparellada de cantell, amb la cumbrera de teula àrab. Cal ressaltar, sobre tot, el frontó de la coberta i l'ús de rajola aplantillada per a crear les motllures del frontó i de la cornisa de la coberta. Encara amb la senzillesa proporcionada a l'escassa entitat de l'edificació, pot detectar-se perfectament la incorporació de un llenguatge neoclàssic il.lustrat en la insistència amb la qual se subratlla el frontó. Per tant ens trobem davant un model de fesa que és originari de finals del segle XVIII quan es construeix la séquia, i que, a diferència d'altres edificacions semblants, ha sobreviscut el pas del temps, tot i que ha patit algunes modificacions com ara el canvi de la porta original de fusta per altra de ferro.
Resulta curiós constatar la recomanació que un passatge de les seues observacions fa Cavanilles per a que es realitzen aquestes construccions:
"... Podrían remediarse semejantes robos [del agua], y mantenerse la buena fe, construyendo una casilla sobre el partidor de las aguas, cuya puerta quedase entregada a un ombre íntegro, encargado de poner y quitar las tablas a su tiempo".

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.