Tornar

Motor i Bassa del Mas dels Foressos

Codi
9
Denominació
Motor i Bassa del Mas dels Foressos
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
La Coma
Data construcció
Ca. 1900
Accés tradicional
Camí del Molí a Benifaió
Estat contexte
Regular
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest motor està format per un edifici de planta rectangular construit amb murs de maçoneria amb verdugades de rajola i cantons reforçats amb rajola i coberta de teula àrab a dues vessants. Encara conserva la disposició original de les obertures, tot i que algunes han estat cegades posteriorment. Aquesta casa servia per a tancar per contindre la màquina a vapor que s'emprava per abombejar l'aigua del subsòl, tal i com ens ho fa veure el fumeral que s'adossa a un costat, que servia per a expulsar els fums i els gasos del procés de combustió. Posteriorment aquest edifici va patir dues ampliacions : la primera d'elles es faria pel costat nord i s'integra en ella la torreta de la comesa elèctrica, per la qual cosa possiblement s'explique per un canvi de motor i d'energia utilitzada. Es cobreix amb teula àrab perllogant el faldó ja existent. Més tard s'amplaria de nou pel costat est, afegint un nou cos cobert amb dues vessants de teula alacantina. A l'exterior presenta una caseta amb el comú, per la qual cosa podem deduir que aquesta darrera ampliació es destinaria a vivienda per al motorista
El fumeral, seguint el model habitual de l'època, s'assenta sobre una base quadrada molt elevada, mentre que el canó, de forma tronco-cònica, per impedir per la part superior l'entrada d'aire fred i facilitar així un corrent d'aire per inversió tèrmica, presenta secció octogonal. El tronc del fumeral es troba enderrocat en la seua part superior. Aquestes màquines a vapor estaven formades per un motor tèrmic amb pistó fix horitzontal i condensació i una roda de paletes que funcionava amb transmisió reductora de corretges. Es van difondre molt ràpidament a les zones d'expansió del regadiu, sovint localitzades als voltants dels grans regadius històrics, com és el cas de l'Horta de València, entre altres factors, per la propaganda feta a exposicions realitzades en terres valencianes, l'objectiu de les quals era donar a conèixer les noves tècniques que, en el camp agrícola, estaven ja sent utilizades en altr4es zones d'Espanya i de l'estranger. Entre d'altres cal ressaltar pels seus excel.lents resultats difusors l'Exposició de Motors i Màquines Elevadores d'Aigua, celebrada a València l'any 1880, i l'Exposició Mixta de Gandia l'any 1881
Junt al fumeral s'ha construitposteriorment una torreta de planta rectangular per a instal.lar-hi la comesa elèctrica, ja que cap a la dècada dels anys cinquanta es va generalitzar l'electrificació de tots els motors
Un altre element que forma part del conjunt és la bassa, que en aquest motor ocupa una important extensió. Està cosntruida sobre el nivell del sòl amb grossos murs de maçoneria unida amb morter de calç. Allí es vessava l'aigua que es treia del pou, i una vegada s'omplia la bassa, obrint una vàlvula per a la mateixa pressió, eixia canalitzada per sèquies cap a les percel.les que calia regar

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.