Tornar

Motor de l'Alé

Codi
10
Denominació
Motor de l'Alé
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
La Coma
Accés tradicional
Camí Vell de La Coma
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest conjunt està format per un edifici de planta rectangular construit amb murs de maçoneria i cantons reforçats amb rajola i coberta plana resultat d'una intervenció posterior. També les obertures de la façana recaient al camí d'accés es troben molt alterades, on trobem ressaltant un arc de rajola cegat que pot ser corresponga a la primera porta d'accés que va tindre l'edifici. Aquesta casa servia per a tancar el pou i per a contindre la màquina a vapor que s'adossa a un costat, que servia per a expulsar els fums i els gasos del procés de combustió. Per dos dels costats s'adossa un pati interior tancat per un mur de maçoneria, amb accés directe des de l'exterior
El fumeral, seguint el model habitual de l'època, s'assenta sobre una base quadrada molt elevada, mentre que el canó, de forma tronco-cónica, per impedir per la part superior l'entrada d'aire fred i facilitar així un corrent d'aire per inversió tèrmica, presenta secció octogonal. El cos quadrangular que serveix com a base es remata amb una cornisa amb denticles, feta amb rajola. Aquestes màquines a vapor estaven formades per un motor tèrmic amb pistó fix horitzontal i condensació i una roda de paletes que funcionava amb transmisió reductora de corretges. Es van difondre molt ràpidament en les zones d'expansió del regadiu, sovint localitzades als voltants dels grans regadius històrics, com és el cas de l'Horta de València, entre altres factors, per la propaganda feta a exposicions realitzades en terres valencianes, l'objectiu de les quals era donar a conèixer les noves tècniques que, en el camp agrícola, estaven ja sent utilitzades en altres zones d'Espanya i de l'extranger. Entre d'altres cal ressaltar pels seus excel.lents resultats difusors l'Exposició de Motors i Màquines Elevadores d'Aigua, celebrada a València l'any 1880, i l'Exposició Mixta de Gandia l'any 1881
Junt al fumeral s'ha construit posteriorment una torreta de planta rectangular per a instal.lar-hi la comesa elèctrica, ja que cap a la dècada dels anys cinquanta es va generalitzar l'electrificació de tots els motors. Aquesta torreta és prou recent, i possiblement substituesca un altra més antiga
Un altre element que forma part del conjunt és la bassa, que en aquest motor ocupa una important extensió. Està construida sobre el nivell del sòl amb grossos murs de maçoneria atarusada unida amb morter de calç. Allí es vessava l'aigua que es treia del pou, i una vegada s'omplia la bassa, obrint una válvula per la materixa pressió, eixia canalitzada per sèquies cap a les parle.les que calia regar. Per aquest motiu, el conjunt no presenta cap respirall

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble